Mutahhar Rezevi Türbe’de mezarı bulunan ünlüler
Muhakkık Sebzvari- Muhammed Bakır(Hk. 1017-1090)
Pazartesi , 03/06/2017 - 13:56
محقق سبزواری
Babasının adı Muhammed Mümin Horasani olan Molla Muhammed Bakır, Hicri 11. yüzyılın önde gelen din alimi, fakihi ve düşünürüydü ve halk nezdinde Muhakkık Sebzvari olarak ün yapmıştı.
Babasının adı Muhammed Mümin Horasani olan Molla Muhammed Bakır, Hicri 11. yüzyılın önde gelen din alimi, fakihi ve düşünürüydü ve halk nezdinde Muhakkık Sebzvari olarak ün yapmıştı.
Hk. 1017 yılında Sebzvar’ın Nain köyünde dünyaya geldi. Gençlik dönemini İsfahan’da geçirdi ve İsfahan ekolü etkisi altında fıkıh ve felsefe alanında kemale ulaştı. O, 1. Meclisi ve Şeyh Bahai’nin üstün talebelerinden biriydi ve teorik bilimde  Mirza Abulkasım Fendereski ve Kazi Muiz’in öğrencisiydi. Onun yetiştirdiği öğrenciler arasında, Molla Hac Hüseyin  Nişaburi Mekki, Molla Muhammed Yusuf Dehharkani Tebrizi ve yiğeni Ağa Cemali Hansari, Molana Muhammed Sait Rudseri ve Seyyit Abdülhüseyin Hüseyni Hatun gibi ünlü isimlere değinebiliriz.
Muhakkık Sebzvari, İsfahan’da birkaç yıl Şah Süleyman Safevi tarafından Cuma İmam’ı ve Şeyhülislam’lık görevlerinde bulundu. Bunun yanısıra Molla Abdullah Şuşteri okulunda müderrislik yaptı. Hk. 1068 yılında Şah Abbas, Muhakkık Sebzvari’yi övdüğü bir kararnamede, veziri olan Müstofiü’s Saltane’den her sene Muhakkık Sebzvari için, Darü’s Saltane hazinesinden ödenek tahsis etmesi talimatı verdi.
Muhakkık’ın dini ve siyasi makamlara sahip olmasının yanı sıra sahip olduğu özel ve yenilikçi düşünceleri, çevresinde birçoklarının kendisine düşman kesilmesine neden oldu. Belki de bu yüzden, Muhakkık, İsfahan’dan Meşhed’e hicret etti. Muhakkık, Hk. 1083 yılında vakıf okulu olan Bakıriyye okulunu, vakıf sahibi Mir Abdülhüseyin malıyla yeniden restore ederek, orada müderrislik yapmaya başladı ve kendisinden birkaç kitap ve mülkü oraya vakfetti.
Muhakkık Sebzvari, Hk. 7 Rebiülevvel 1090 yılında Meşhed’de hakka yürüdü ve kendi vasiyeti üzerine Mirza Cafer okulunda şeyh Muhammed Amili ve Molla Mirza Şirvani mezarı yanında defnedildi. Muhakkık Sebzvari’nin oğulları olan Molana Muhammed Hadi ve Molana Mirza Cafer, kendi çağlarının bilgin insanlarıydı.
Muhakkık, Şiirle de ilgileniyordu ve kendi hayatı boyunca da çok değerli eserler ortaya koydu. Def-i Şübhetü’l İstilzam, Zahiretü’l Maad, Revzetü’l Envar Abbasi, Pratik hikmet ve modern siyaset gibi eserler, Muhakkık Sebzvari’nin bazı tanınmış eserleridir.