Ayetullah Hac Şeyh Haşim Kazvini
Salı , 04/24/2018 - 16:40
آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی‎
Hicri 14. yüzyılın önde gelen din alimi ve Meşhed dini ilimler merkezi müderrislerinden olan Ayetullah hac şeyh Haşim Kazvini Hş. 1270 yılında Kazvin’de dünyaya geldi.
Hicri 14. yüzyılın önde gelen din alimi ve Meşhed dini ilimler merkezi müderrislerinden olan Ayetullah hac şeyh Haşim Kazvini Hş. 1270 yılında Kazvin’de dünyaya geldi.
Dini ilimlerin hazırlık seviyesini Kazvin ve Tahran’da geçirdikten sonra, Necef’e gitti. Necef’teki din alimleri nezdinde dini ilimleri öğrendikten sonra Meşhed’e döndü ve bir süre Ayetullah hac Mirza Muhammed Ağazade ve Ayetullah Mirza Mehdi Gervi İsfahani nezdinde talebelik yapması ardından kendisi de dini ilimlerin ileri düzeyinde müderrislik yaparak talebe yetiştirdi ve kısa bir sürede ünlü talebeler yetiştirerek, Meşhed’in bilimsel ve manevi ortamında büyük nam saldı.
Ayetullah hac şeyh Haşim Kazvini’nin ünlü talebeleri
Ayetullah Vaiz-i Tabesi, Ayetullah hac Mirza Mehdi Nugani, Üstat Muhammed Taki Şeriati, Üstat Kazım Müdir Şaneçi, Üstat Muhammedrıza Hekimi, Ayetullah salihi ve tüm bunların başında gelen Ayetullah Hamanei, merhum Kazvini mektebinin talebeleri sayılmaktadır.
Üstat Muhammedrıza Hekiminin yazdığına göre, Ayetullah Kazvini, din alimliği ve İslami ruhanilik için en seçkin örnekti. O, akıllı, dindar, mütevazi, uyanık, Mütaahhit, cesur, gerçeği gören, demagoji ve gericilikten nefret eden bir insandı. Hac şeyh Haşim, talebeleri tarafından hoşgörülü bir insan olarak bilinirdi.
Hac Şeyh Haşim Kazvini’nin siyasi mücadeleleri
Ayetullah şeyh Haşim Kazvini, hayatı boyunca Horasan’ın önemli siyasi hareketlerinde aktif bir varlık sergiledi. O, Goherşad olayında önemli  rol ifa etti ve olaydan önce Merhum Ayetullah Seyyit Yunus Erdebili’nin evinde cesurca alınan kararla Rıza hana gönderilen mektupta tesettür yasağı kararını kınayan mücahitlerden biriydi. Bu yüzden Hş. 12 Rebiülevvel 1314 yılında, söz konusu kınama mektubunda isimleri olan Ayetullah Yunus Erdebili, Ayetullah Seyyit Haşim Necefabadi, Hac Seyyit Ali Ekber Hoi, Hac Mirza Habib Meleki, Seyyit Ali Sistani, Şeyh Ağa Bozorg Şahrudi, Şeyh Ali Ekber Aştiyani, seyyit Abdullah Şirazi ile birlikte gözaltına alındı ve 8 gün sonra Tahran’a gönderildi. 
Ayetullah Kazvini’nin 1320 yılının Şehriver ayına kadar Meşhed’e dönüşüne izin verilmedi. Rıza Han’ın devrilmesi ardından Ayetullah Mirza Mehdi Horasani ve bazı diğer önde gelen isimlerins tavsiyesi üzerine, Ayetullah Kazvini tekrar Meşhed’e dönerek, müderrislik yapmaya devam etti.
Ayetullah Kazvini, Hş. 22 Mehr 1339’a tekabül eden Hk. 20 Rebiüssani 1381 yılında hakka yürüdü. Merhum Ayetullah Kazvini’nin pak naaşı, Mutahhar  Rezevi Türbe’nin Darü’z Ziyafe revakında toprağa verildi.