Revaklar
Perşembe , 02/26/2015 - 12:48
رواق
kutsal türbenin çevresinde bulunan ve üstü kapalı olan alanlara revak denir. Revaklar farklı yükseklikte olan binalardır ve zamanla kutsal türbenin çevresinde inşa edilmiş ve zamanla bazı değişikliklere uğramıştır.
Hali hazırda kutsal Rezevi türbeyi 26 revak sarmakta ve bir revak da kutsal türbenin Kuzeydoğu kanadında inşa edilmektedir.
Bu binaların her biri kendine özgü konumu, ebadı, tarihi geçmişi, süslemeleri, nefis kitabeleri vardır ve inşa edildiği tarihe göre de bazıları yeniden restore edilmiştir.

Dar-ul Huffaz revakı

Hatem Hani kubbesi revakı

Tevhidhane revakı

Dar-ul Şeker revakı

Dar-ul Ziyafe revakı

Dar-ul Selam revakı

Dar-ul İzze revakı

Dar-ul Zühd revakı

Dar-ul İbade revakı

Dar-ul Velaye revakı

Dar-ul Hidaye revakı
 
Dar-ul Saade revakı  

Dar-ul Siyade revakı

Allahverdi Han Kubbesi revakı
 
Dar-ul Surur revakı

Dar-ul Şeref revakı

Dar-ul Feyz revakı

Dar-ul İhlas revakı

Dar-ul Rahme revakı

Şeyh Bahai revakı

Dar-ul Hüccet revakı