Camiler
Balaser camii
Perşembe , 02/26/2015 - 12:47
Balaser camii
Balaser camii, İmam Rıza’nın mezarının yer aldığı Roze-i Münevvere’den sonra kutsal türbenin en tarihi binası sayılır. Bu küçük cami, mübarek mezarın batısında ve mübarek başın üst kısmında, türbe ile Dar-ul Siyade revakı arasında yer alır. Cami 8 metre boyunda, 4.5 metre eninde ve 10 metre yüksekliğindedir.
Balaser camiinin Doğu, Batı ve Kuzey olmak üzere üç eyvanı bulunuyor. Doğu eyvanı kutsal türbeye bitişiktir ve ziyaretçiler ziyaret ve tavaflarını tamamladıktan sonra bu yoldan Balaser camiine girer ve İmam Rıza için iki rekat ziyaret namazı kılar.
Bir rivayete göre eskiten türbe ile caminin Doğu eyvanı arasında bir duvar vardı. Kameri 1227 yılında Muhammed Veli Mirza’nın Horasan valiliği sırasında bu duvar kaldırıldı ve cami kutsal türbe ile birleşti.
Caminin Kuzey eyvanı ise Dar-ul Şükür revakına bitişiktir.
Balaser camiinin Kuzey kanadında çok güzel muarrak fayansla kaplı bir mihrap vardır. Bu mihrabın kenarında inşa tarihi ve mihrabın fayansını işleyen ve boyasını yapan Muhammed Han Rıdvan adı yine fayansla yazılıdır.
Balaser camiinin duvarları yerden raflara kadar olan yüksekliği kutsal türbenin suslemesi gibi ve onun devamıdır. Rafların üst kısmında yer alan türbe taşı kitabesi Nastalik hattı ve siyah renkle yazılan Farsça şiirler içerir ve kitabenin üstü de muarrak fayans işleme ile kaplıdır.

Balaser camiinin tarihi
Tarihi belgelere göre Balaser camiini Gaznevi döneminin Debir olarak ün yapan şahsiyetlerinden Ebul Hasan Iraki kameri 425’te, yani yaklaşık bin yıl önce inşa ettirdi ve kendisi de buraya defnedildi.
Ünlü Seyyah İbni Betute kameri 734’te Meşhed kentini ziyaretinde İmam Rıza –s– türbesini ziyaret ederken, kutsal türbenin yanında yer alan Balaser camiine işaret etmiştir.