Kutsal Rezevi külliyenin çeşitli bölümleri
Perşembe , 09/05/2019 - 16:47
Kutsal Rezevi külliyenin çeşitli bölümleri
Kutsal Rezevi külliye Hz. İmam Rıza’nın (as) nurani türbesi ve mukaddes İslam Cumhuriyeti nizamının bereketi ve İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonraki yıllarda merhum mütevellisinin başarılı İslamî yönetim anlayışı sayesinde çeşitli alanlarda muazzam ve göz kamaştıran gelişmelere şahit oldu.
Hş. 1394 yılının Esfend ayında Ayetullah Vaiz Tebesi’nin vefatından sonra Hüccetülislam Reisi İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tarafından bu kutsal külliyenin mütevellisi olarak atandı. Kuşkusuz Hüccetülislam Reisi’nin bu sorumluluğu üstlenmesi kutsal Rezevi külliyede olumlu ve ileriye dönük gelişmelere vesile olacaktır.
Her hülakarda kutsal Rezevi külliye son yıllarda çeşitli alanlarda önemli rol ifa etti ve faaliyetleri nitelik ve nicelik bakımından hatta son bir kaç asırda bu nurani külliyede yaşanan gelişmeler ve kazanımlarla mukayese edilemeyecek kadar fazladır.
Kutsal Rezevi Külliye’nin vakıfları vakfedenlerin niyetleri ve toplumun genel gereksinimleri doğrultusunda koruma ve ihya etmeye yönelik derin ve çeşitli faaliyetleri ve özellikle İmam Rıza’nın -s- mutahhar ve nurani türbesini ziyarete gelenlerin işleri ile ilgilenmek ve bu süreçte manevi ve kültürel konulara vurgu yapmak bu külliyenin en temel görevi olarak Kutsal Rezevi Külliye’nin merkezi teşkilatı ve geniş uzmanlık alanlarını kapsayan altı Başkan yardımcılığı, bir genel müdürlük, bir iktisadi kurum, 14 kadar kültürel ve ilmi ve sosyal müesseseden oluşan kurumları üzerinden milli ve uluslararası düzeylerle yürütülmektedir.
Bu çerçevede bu raporumuzda Kutsal Rezevi Külliye’nin geniş faaliyetleri ve İslamî kültür ve maarifi yaygınlaştırma ve halk hizmet yönündeki uygulamalarının küçük bir bölümüne işaret etmek istiyoruz.
 
Kutsal Rezevi Külliye’nin kültürel, bilimsel, araştırma, eğitim ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten kurumları ve müesseseleri İslam inkılabı zafere kavuşmadan önceki yıllarda kültürel faaliyetleri sadece 50 bin cilt kitap içeren bir kütüphane, bir müze ve kültürel işler idaresi ile sınırlıydı. Hali hazırda ise Kutsal Rezevi Külliye’nin belirlediği hedeflerin önemi ve kültürel ve tebliğ amaçları programlarına göre Kutsal Rezevi Külliye’nin mütevelli heyetinin katkıları ile külliyenin bünyesinde çeşitli kültürel, sosyal, bilimsel ve eğitim ve araştırma alanında faaliyetlerini sürdüren çeşitli müesseseler ve kurumlar kurulmuştur. Bu kurumların her birinde geniş manevi ve kültürel ve uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyetleri devam ediyor.
 
Rezevi özel hastanesi
 Rezevi özel hastanesi 320 yataklı ve yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilen 56 bin metrekarelik binası ile beş katlı bir hastanedir. Bu hastanenin Kutsal Rezevi Külliye’ye bağlı olan ve dünyanın son teknolojilerine göre yapılan en gelişmiş tıbbi teçhizatı ile birlikte, uzman kadrosu ve mükemmel donanımı ile en standart tıbbi hizmetleri sunuyor ve bu bağlamda eşsiz özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor.
Rezevi hastaneisnin bazı bölümleri ise şöyle:
Merkezi sterilizasyon birimi CSR, MRI, nükleer tıp, andoskopi, acil servis, çeşitli ihtisas klinikleri, check up, hulter monitoring, diş hekimliği, kulak boğaz burun, kadın doğum, acısız doğum, dahiliye, laboratuar, radyoloji (normal, dijitan, mamografi, panoreks, kemik), sonografi (sabit, mobil), CT scan, CT anjiografi, eczane, kalp rehabilitasyon, merkezi ameliyat odaları, Cat lab., ICUL, ICU, açık kalp cerrahi, cerrahi ICU, NICU bebek özel bakım ünitesi, kalp departmanı: kalp 1 ve 2 bölümü, CCU, kalp ameliyatları, kütüphane, hastane çöplüğü özel stril bölümü, personel için dinlenme imkanları, hastane yönetim sistemi (HIS), bina yönetim sistemi (BMS) ve ileri teknoloji iletişim sistemi.
Rezevi hastanesinin binası ise en iyi mimari malzemeler ve en yüksek standartlara uygun biçimde ve gerekli tesisatın ve teçhizatın tasarımı sırasında öngörmek sureti ile en iyi yerli ve yabancı inşaat danışmanlarının görüşünden yararlanılarak inşa edilen ve doğal afetlere karşı yüzde yüz güvenli olan bir binadır.
 
İmam Rıza (as) üniversitesi
 Uluslararası İmam Rıza -s- üniversitesi Kutsal Rezevi Külliye’nin merhum mütevellisi Ayetullah Tebesi’nin isteği üzerine ve kültürel inkılap yüksek konseyinin izni ile hş. 1378 yılında İslamî ahlak ve değerlere bağlı mümin ve ihlaslı ve yaratıcı yöneticileri, düşünürleri ve girişimcileri yetiştirmek üzere açıldı. İmam Rıza -s- üniversitesi İran’ın diğer özel üniversitelerine nazaran daha dinamik ve daha aktif bir şekilde sürekli gelişmektedir.
İmam Rıza -s- üniversitesi yüce Allah’ın inayeti ve üniversitenin saygıdeğer kurucusunun tavsiyeleri sayesinde uluslararası arenada yüksek mevki kazanmış ve elektronik eğitim merkezi iznini de alarak İran genelinde faaliyet yürüten diğer tüm özel üniversitelerin arasında ülkenin gereksinimleri doğrultusunda yetenekli İranlı gençleri yetiştiren önemli bir merkez haline gelmiştir. Üniversitenin temel amacı ise dindar ve ihlaslı genç kuşağı Rezevi yüksek kültür şemsiyesi altında yetiştirmektir.
Uluslararası İmam Rıza -s- üniversitesi kız ve erkek öğrencilere özel olmak üzere iki bağımsız akademik kompleks oluşturmuş ve 70 kadar sabit öğretim üyesi ve 400 kadar misafir hocadan yararlanarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 60 branşta ve 30 bin metrekarelik eğitim alanı ile sağlıklı, sakin ve bilimsel bir ortamda öğrenci yetiştirmektedir. Bu imkanlar ise İmam Rıza (as) üniversitesinde sunulan eğitim, talim ve terbiyenin kalitesini yükselterek topluma ideal hizmet sunmanın yanı sıra öğrencilerin ve ailelerini sorunlarının çözümüne de katkı sağlamasına vesile olmuştur.
 
Rezevi İslamî ilimler üniversitesi
 Rezevi İslamî ilimler üniversitesinde yaklaşık 800 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ve 18 branşta eğitimine devam etmektedir. Rezevi İslamî ilimler üniversitesinin ikinci birimi ise hş. 1383 yılında 10 bin 800 metrekarelik bir alanda inşa edildi.  Rezevi İslamî ilimler üniversitesi şimdiye kadar yaklaşık 40 kitap da yayımladı. Bu kitaplardan 11 kadarı ise çeşitli kültürel etkinliklerde ve İran’da yılın kitabı etkinliğinde dereceye girdi. Havza düşüncesi ve ilahiyat ve hukuk, bu üniversitenin iki özel dergisidir.
 
Kültürel yüksek konsey
 Bu konseyin görevi Kutsal Rezevi Külliye’nin kültürel ve tebliğ alanlarında izlemesi gereken politikaları üretmek, bu politikaların uygulanmasını gözetlemek ve koordine etmek ve gerekli desteği vermektir.
 
İslamî tebliğat ve iletişim bölümü
 Bu bölümün görevi İmam Rıza’nın -s- kutsal türbesini ziyarete gelen muhterem ziyaretçileri ve o hazreti seven dünya genelindeki hayranlarına kültürel ve manevi hizmet sunmak üzere gerekli planlamaları yapmak ve bu hizmetleri nitelik ve nicelik açılarından geliştirmektir.
 
Rezevi ekonomik kurumu
 Rezevi ekonomik kurumu hş. 1382 yılında Kutsal Rezevi Külliye’ye bağlı olan firmaları ve müesseseleri daha iyi yönetmek ve külliyenin kültür ve imar alanlarında ihtiyaç duyduğu bütçenin karşılanması doğrultusunda kazançları toplamak ve Kutsal Rezevi Külliye ziyaretçilerine daha iyi sunmak amacıyla kuruldu. Bu kurumun gözetimi altında faaliyet yürüten müesseseler şöyle:
Sanayi ve maden faaliyet alanı: Bu tür faaliyetler sanayi ve madenler olmak üzere iki bölüme ayrılıyor ve özellikle gıda sanayiinde 17 firma ve müessese madenler, şeker ve toz şeker, otomotiv, tekstil, ahşap ve basım ve yayıncılık sektörlerinde faaliyet yürütüyor:

Kutsal Rezevi Külliye halı firması,
Kutsal Rezevi Külliye basım ve yayın müessesesi,
Rezevi çimento firması,
Şahab otomotiv firması,
Kutsal Rezevi hafif bina fabrikaları firması,
Kutsal Rezevi Külliye ahşap sanayii fabrikaları firması,
Kutsal Rezevi madenler ve granit firması,
Horasan iplik ve tekstil firması,
İran döver biçer firması,
Kutsal Rezevi un firması,
Kutsal Rezevi maya firması,
Torbet Hayderiye şeker firması,
Rezevi şeker firması (Abkuh),
Rezevi gıda maddeleri firması,
Rezevi süt ürünleri firması,
Çınaran şeker firması,
Kutsal Rezevi ekmek firması,
Tarım ve besicilik firması. Bu bölüm 12 firma çerçevesinde ziraat, bağcılık, orman ve mera, besicilik ve balıkçılık alanlarında faaliyet yürütüyor ve yılda 80’i aşkın ürünü piyasaya sürüyor.
Arsa vakıfları kurumu,
Semnan eyaleti vakıflar ve tarım kurumu,
Çınaran vakıfları ve tarım kurumu,
Rezevi tarım firması,
Kutsal Rezevi ormanların imarı tarım firması,
Esferayen ziraat ve sanayii firması,
Kaşmer ziraat ve sanayi firması,
Kutsal Rezevi Külliye Sarahs ziraat ve sanayi firması,
Kutsal Rezevi bağları müessesesi,
Rezevi ziraat ve besicilik müessesesi,
Örnek çiftlik tarım ve ziraat müessesesi,
Hizmet, imar ve tıbbi hizmet faaliyetleri. Bu alanda faaliyetler inşaat ve konut, yol, bilgisayar ve iletişim ve bilgi teknolojileri, sağlık, ilaç ve tedavi, sigorta ve mali hizmet alanlarında 15 firma çerçevesinde yürütülüyor.
Büyük Horasan imar ve kalkınma kurumu,
Rezevi dağıtım firması,
Rezevi araştırma ve teknoloji firması,
Rezevi sağlık sigortası firması,
Samen ilaç firması,
Rezevi beton ve makina inşaat firması,
Şahabyar firması,
Rezevi bitkisel ilaç ve kozmetik ürünler firması,
Rezevi borsa hizmetleri firması,
Kutsal Rezevi konut ve imar firması,
Kutsal Rezevi bilgisayar hizmetleri ve danışmanlığı firması,
Kutsal Rezevi su ve toprak mühendislik firması,
Sarahs iktisadi özel bölgesi,
Rezevi mali müessesesi,

Rezevi ilaç, sağlık ve tıbbi teçhizat müessesesi. Bu alanda Kutsal Rezevi Külliye’nin toplam 44 firması ve müessesesi bulunuyor ve ayrıca 60 firma ve müessesede de %50’nin altında hissedar olduğu belirtiliyor.
İran’da İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra türbenin kubbesini onarmak ve yeniden bezemek amacı ile kubbenin eski kerpiçleri alındı ve üzerine betondan bir kat eklendi ve ardından kubbenin yüzeyi altınla kaplı bakırdan kerpiçlerle bezendi. Bu kerpiçler yaklaşık 700 metrekarelik bir alanı kapladı.
İmam Rıza (as) türbesi üzerinde yer alan altın ve gümüşten parmaklık, o hazretin nurani türbesi üzerinde yapılan beşinci parmaklıktır. Bu parmaklık İranlı ve İslamî sanat eserleri arasında bir şaheserdir. Parmaklık hş. 1379 yılında görücüye çıktı.
 
Hz. Hüseyin bin Musa Kazım (as) ve şehit Müderris -ks- mezarı külliyesi müessesi
 Bu müessese Tebes ve Kaşmer ilçelerinde çok amaçlı kullanılan salon, ailelerin ikamet ettiği alanlar, kütüphane ve on binlerce metrekarelik ibadet ve ziyaret alanları inşa eden ve Kutsal Rezevi Külliye’ye bağlı olan müesseselerden biridir.
 
Behnaşr yayınevi
 Bu yayınevi şimdiye kadar dini, edebi, tarih, coğrafya, spor, dil, psikoloji, çocuk edebiyatı gibi alanlarda 1700 eser yayınladı.
 
Beden eğitim müessesesi
 Bu müessese yaklaşık 16 bin metrekarelik spor alanı ile ülke genelinde en donanımlı spor komplekslerinden biri olarak ailelere huzurlu ve güvenli imkanlar sunuyor ve bu yüzden spor meraklılarının ilgisini çekmekte başarılı olduğu ifade ediliyor. Bu büyük komplekste kadınlara ve erkeklere özel su tesisleri, geleneksel  spor salonu, futbol sahaları, çok amaçlı spor salonları, bisiklet ve atletizm kulvarları, 30 bin kişilik stadyum ve diğer bir çok imkanlar bulunuyor.
 
İslamî araştırma vakfı
 İslamî araştırma vakfı 135 araştırmacı kadrosu ile 16 uzman ekip çerçevesinde ve 24 bin metrekarelik binada İslamî metinleri telif, tercüme ve tashih alanlarında hizmet ederek İslamî ve kurani ilimleri ve maarifi ihya etme ve yaygınlaştırma alanında önemli hizmet sunuyor. Söz konusu vakıf şimdiye kadar 1006 başlıkta 1808 ciltte 7 milyon 580 bin cilt kitap basarak büyük bir başarıya imza atmış bulunuyor. Bu eserlerden 50’si ise yılın kitabı ve çeşitli kitap festivallerinin en seçkin eserleri seçildi.
 
Kutsal Rezevi Külliye kütüphaneler, müzeler ve bilgi merkezi kurumu
 Kutsal Rezevi Külliye kütüphaneler, müzeler ve bilgi merkezi kurumu şu bölümlerden oluşuyor:
  Kutsal Rezevi Külliye merkezi kütüphanesi: bu kütüphanede çeşitli konuları içeren 1 milyon 300 bin cilt basılı kitaptan başka 40 bin cilt taş basımla basılan kitap, 78 bin el yazması kitap, dünyanın 69 dilinde 70 bini aşkın kitap, 7 milyon tarihi belge, Farsça ve diğer yabancı dillerde 1 milyon dergi bulunuyor. Kütüphane ayrıca kütüphane ve enformasyon alanında mevsimlik özel dergi yayımlıyor.
Kutsal Rezevi Külliye kütüphanesinin 120 bin kayıtlı üyesi bulunuyor. Bu kütüphane 28 bin 800 metrekarelik alanı ile İran ve dünyanın en büyük ve en zengin kütüphanelerinden ve belge merkezlerinden biri sayılıyor.
Kutsal Rezevi Külliye’ye bağlı kütüphaneler: hali hazırda ülke genelinde 40 ve Hindistan’da da bir olmak üzere kırkı aşkın kütüphane Kutsal Rezevi Külliye kütüphaneler, müzeler ve bilgi merkezi kurumuna bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Bu kütüphanelerde de bir milyon 250 bin basılı kitap ve yaklaşık 21 bin el yazması kitap bulunuyor ve 160 bin kayıtlı üyeye hizmet sunuyor.
 
Kutsal Rezevi Külliye müzeleri
 Kutsal Rezevi Külliye müzeleri üç müze ve 12 hazineden oluşuyor. Bunlar: Kur'an'ı Kerim hazineleri, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin hediyeleri, halı, Meşhed tarihi, sikke ve madalyonlar, pul, banknot, porselen kaplar, silah, saat, süs eşyaları, astronomi, görsel sanatlar, sedef,  deniz canlıları kabuğu, süs hazinesi, mimari, antropoloji müzesi, Tahran Melik milli müzesi ve Veziri müzesinden ibaretti.