Kutsal Rezevi Külliyesi
Çarşamba , 01/01/2020 - 14:47
پرچم
“Astan” sözcük anlamı itibariyle Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak anlamındadır. İmam Rıza –s- Türbe’si gibi mukaddes mekanlarda Mutahhar Türbe’ye en yakın giriş kapısına Astan veya atebe denir.
“Astan” sözcük anlamı itibariyle Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak anlamındadır. İmam Rıza –s- Türbe’si gibi mukaddes mekanlarda Mutahhar Türbe’ye en yakın giriş kapısına Astan veya atebe denir.
İmam Rıza’nın –s- melekuti türbesi, hakikate açılmış bir kapıdır. Bu melekuti türbe, razü niyaz içinde kendisine doğru gelenler için bir sığınaktır ve orada İmam Rıza –s-, rahmet kucağını kendisine gönül verenlere açarak Tus diyarında Türbe’nin çevresinde yaşayan halk ve ziyaretçileri okşamaktadır. Fakat böylesi semavi gevhere evsahipliği yapmak ve aynı zamanda ona misafir olmak pek de kolay iş değildir. Bu büyük İmam’ın şanına şayeste bir ortam oluşturmak, önemli bir sorumluluktur. Böylesi bir sorumluluk ise, Kutsal Rezevi Külliyesi (Astan-ı Kuds-i Rezevi) üzerindedir.
“Astan-I Kuds-I Rezevi” sözcük anlamı itibarı ile İmam Rıza’nın –s- pak ve mutahhar Türbesi anlamındadır, fakat deyim itibarı ile İmam Rıza –s- Türbe’sine bağlı olan bütün kurumların da yer aldığı külliyenin adıdır.
“Astan-ı Kuds-ı Rezevi”, Mutahhar Rezevi türbe, Türbe’ye bağlı mevkufeler ve mevkufelerin doğru biçimde kullanılmasını yöneten külliyenin adıdır. Bu Külliye, Mutahhar Rezevi Türbe ziyaretçilerinin adakları ve vakıflarıyla İmam Rıza –s- Türbesi çevresinde yaşayan halk ve ziyaretçilerin gerek duyduğu ihtiyaçlarını gidermeye çalışyor. Mukaddes Türbe hariminin yenilenmesi ve korunması, Kutsal mekanların ziyaretçilere evsahipliği yapması için gerekli hazırlıkların yapılması, huzurlu bir ziyaretin gerçekleşmesi bağlamında gerekli kolaylıkların sağlanması vb. Kutsal Rezevi Külliyesinin verdiği başlıca hizmetlerdir. Kutsal Rezevi Külliyesinin faaliyetleri bunula sınırlı kalmamakta ve çok geniş bir alanı kapsamaktadır. müzeler, kütüphaneler, üniversite ve okullar, hastaneler ve sağlık merkezleri, sanayii merkezleri, Kutsal Rezevi Külliyesi bünyesinde hizmet veren bazı diğer alanlardır.
Ziyaretçiler Mutahhar Rezevi Türbe’ye adım bastıklarında, huzur ve güven duygusu vücutlarında tecelli ediyor. Bu duygu, ziyaretçilerin Mutahhar Rezevi Türbe hademelerine yönelik güven duygularından kaynaklanıyor ve ziyaretçiler gönül huzuruyla Mutahhar Rezevi Türbe’nin manevi ortamında ziyaretlerini gerçekleştiriyor.
Mukaddes Meşhet kenti, her sene Mutahhar Rezevi Türbe’yi ziyarete gelen 20 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor ve bu ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlar için gerekli kolaylıkları sağlamak, çok zor ve düzenli bir planlamayı gerektiren bir iş olsa gerek.
Attachments: