Müteberrik mekanlar ve ziyaretçi işleri bölümü
Salı , 12/31/2019 - 14:59
Müteberrik mekanlar ve ziyaretçi işleri bölümü
Ziyaretçiler kutsal Rezevi külliyeye girdiklerinde derin bir huzur, güven ve düzen duygusu hissetmeye başlar. Bu his aslında bu nurani mekanın hademelerinin hizmetlerinden kaynaklanır, nitekim her ziyaretçi büyük bir huzur ve huşu içinde bu nurani türbede ziyaret adabını yerine getirir.
Kuşkusuz her yıl 20 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan kutsal Meşhed kentinde ziyaretçilerin tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılamak hem zor bir iştir, hem ciddi bir planlama gerektirir.
Kutsal Rezevi külliye bu çerçevede ziyaretçilere geniş hizmetler sunmaktadır, ki şimdi bu hizmetlerden bazılarına kısaca değinmek istiyoruz.
 
Ziyaretçilere yardım bölümü
 Kutsal Rezevi külliyeyi ziyarete gelen, fakat memleketine dönmekte sıkıntı yaşayan ziyaretçilere yardımcı olmak ve dönüş masraflarını karşılamak, bazı muhtaç ziyaretçilere elbise ve ayakkabı gibi yardımlarda bulunmak, hasta veya yaralı ziyaretçilerin tedavisi ve ilaç ihtiyacını karşılamak ve Darul Şefa ve diğer sağlık merkezlerine sevk etmek, ziyaret programları çerçevesinde yaşlı ve güçsüz ziyaretçileri davet etmek, mali sıkıntı yüzünden kutsal Rezevi külliyeye müşerref olamayan vatandaşları davet etmek ve onları burada ağırlamak, her yıl bir veya iki kez kutsal Meşhed kentinin hastanelerinde yatan hastaları daha önce gerekli koordinasyonlar yapılarak İmam Rıza (as) külliyesinin ziyaretine getirmek, ziyaretçilere yönelik bazı yardım alanlarıdır.
 
Temizlik hizmetleri bölümü
 Temizlik hizmetleri bölümü kutsal Rezevi külliyenin sağlık ve temizlik hizmetlerini yürüten bölümdür. Bu bölüm kutsal Rezevi külliyenin en eski ve ilk bölümlerinden biri sayılır ve 1956 yılından önce kurulmuştur. Bu bölümün çalışanları İmam Rıza (as) türbesinde temizlik işlerini yürütmenin yanı sıra avluların ve revakların ve diğer alanların da tozunu almak ve temizlemek ve yıkamak gibi işlerle uğraşır. Bu bölüm ayrıca havuzların suyunun değiştirilmesi ve klorize edilmesi ve içme suyu sunulan yerlerde bardakların kontrol edilmesi ve eksiklerin tamamlanması ve namaz kılınan alanlarda mühür ihtiyacının karşılanması gibi işleri her gün düzenli bir şekilde yürütmektedir.
Kış aylarında avlularda biriken yağmur suyunu veya kar kütlelerini toplamak, taşla döşenen geçitleri kontrol etmek ve gerekli bakım onarım çalışmasını gerçekleştirmek, ziyaretçilerin kaymasını engellemek amacıyla plastik döşemeleri toplamak yine bu bölümün görevleri arasındadır. Yaz aylarında ise iç suyu depolarındaki suyun soğuk olması için gerekli buzu temin etmek ve sürekli su depolarını denetlemek ve lavabolarda hijyen durumunu kontrol etmek ve temizlik malzemelerini ve hijyen maddelerini denetlemek ve gerektiğinde temin etmek de temizlik hizmetleri bölümünün görevidir.
Bu bölümün bir başka önemli hizmeti de külliyenin alanını gül suyu ve hoş kokulu diğer maddelerle hoş kokmasını sağlamaktır.
 
 
Hizmet bölümü
 Ziyaretçilerin refahı ile ilgilenen bu bölüm konukevi davetiyelerini dağıtmak, cenaze törenleri, külliyenin telefon santrali ve saatlerin bakım ve onarımı olmak üzere dört ofisten oluşuyor.
 Bu bölüm söz konusu dört ofis çerçevesinde konukevine davetiyeleri rastgele dağıtmak, ziyaretçilerin konaklama alanlarını belirlemek ve Darul Rahme revakında yabancı ziyaretçilerin arasında dağıtmak, cenaze törenlerini düzenlemek, törenin ardından bazı hizmetler sunmak, ziyaretçilerle çevre sakinlerinin kutsal mekanlarla telefon bağlantısını kurmak, kutsal Rezevi külliyedeki saatleri ve özellikle İslam inkılabı avlusu ve Azadi avlusundaki saatleri denetlemek ve gerekli bakım ve onarım çalışmasını yürütmek ve saatlerin pilini değiştirmek gibi hizmetleri sunuyor.
 
Emanet ve kayıp eşya bölümü
 Kutsal Rezevi külliye’de 1994 yılında Aşura günü yaşanan hadisenin ardından ziyaretçilerin can güvenliğini temin etmek üzere kutsal Rezevi külliyeye her türlü eşyanın girişi yasaklandı. Bu çerçevede Emanet ve kayıp eşya bölümü  ziyaretçilerin beraberinde getirdikleri eşyaları teslim alıyor ve çıkışlarında onlara iade ediyor. Bu bölümün yanında ayrıca nakit para ve mücevher türünden emanetleri teslim alan bir bölüm de bulunuyor. bu bölüm ayrıca ziyaretçilere kayıp eşya konusunda da hizmet sunuyor. Bu çerçevede sunulan hizmetleri ziyaretçilere duyurmak  ve mevcut alanları tam olarak kullanmak ve ziyaretçilere uygun şekilde karşılık vermek ve insan gücünü ve imkanları tedarik görmek de bu bölümün görevleri arasında yer almaktadır.
 
Kayıp kişiler bölümü
 Başta çocuklar olmak üzere kayıp kişilere bakmak, ağırlamak ve teselli etmek ve kaybolan kişi ile yakınları arasında telefon bağlantısı kurmak, kayıp yakınlarının başvurularını kayda almak, güvenlik kurumları ile irtibat kurmak, tedavi hizmeti sunmak, devriye gezmek, kaybolan kişileri yönlendirmek ve yakınlarına teslim etmek, bu bölüme bağlı on ofisin sunduğu hizmetlerdir.
 
Tekerlekli sandalye hizmeti
 Bu bölüme bağlı olan ofisler kutsal Rezevi külliyenin tüm girişlerinde gece gündüz ve aralıksız olarak malul, yaşlı ve hasta ziyaretçilere hizmet sunuyor. Yardıma ihtiyacı olan yaşlı ve güçsüz ve hasta insanlara tekerlekli sandalye sunmak, bu insanları külliyenin çeşitli alanlarında gezdirmek, Meşhed kenti genelinden malul ve güçsüz ve yaşlı ziyaretçileri kutsal Rezevi külliyeye ziyarete getirmek ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı, bu bölümde çalışanların görevleri arasında yer alıyor.
 
Şifa bulanlar bölümü
 İmam Rıza –s– türbesinde çelik pencerenin ardında ve inkılap avlusunda o hazrete tevessül etmek ve hastalıklarına şifa talebinde bulunmak isteyen hastaların kaydını yaptırmak ve onlara tavsiyelerde bulunmak ve bazı konularda bilgilendirmek ve şifa bulanlar bölümüne müracaatta bulunan insanlara bilgi vermek, şifa bulan kişilerin bilgilerini toplamak ve kayda almak, konu ile ilgili broşür ve diğer bazı bilgilendirme amaçlı kitapçıklar hazırlamak ve tevessül ve şifa arasındaki bağlantıyı beyan etmek bu bölümün görevleridir.
 
Aydınlatma işleri bölümü
 Kutsal Rezevi külliyenin ziyaretçilerin refah müdürlüğüne bağlı olan aydınlatma bölümünün mazisi ta bu alan mum ve lamba ile aydınlatıldığı döneme kadar uzanır. Günümüzde bu bölüm mum ve lambaların çok çok ötesinde ve çok daha geniş bir görev alanı ile faaliyetini yürütmektedir. Kutsal Rezevi külliyedeki tüm aydınlatma sistemlerini temiz tutmak, yeni inşa edilen mekanların aydınlatma sistemlerini kurmak, kutsal Rezevi külliyenin tüm kapılarını, duvarlarını ve ayna işlemeli revakların temizliği, özel merasimlerde özel masaları ve ışıklandırmaların kurulması, yas günlerinde külliyenin siyahla bürünmesi, yeni luster ve avizelerin kurulması ve bozuk olanların indirilmesi ve benzeri durumlar bu bölümün görevidir. Aydınlatma işleri bölümü görevlerini yerine getirmek için günün teknolojilerinden yararlanmaya ve lusterlerin tasarımı ve yapımında en yeni metotları uygulamaya özen gösteriyor.
 
Hademe işleri müdürlüğü
 İmam Rıza –s– türbesinde çeşitli hizmetleri ve faaliyetleri yürüten hademenin işlerini yönetmek ve gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak bu bölümün görevidir. Bu bölüm ziyaretçilerin hademelere yönelik has sevgi ve saygıları ve aynı zamanda has beklentileri yüzünden tüm çabalarını ziyaretçilere daha özel hizmet sunmanın üzerinde odaklamaktadır.  Bu bölümde faaliyet yürüten hademeler beş grupta ziyaretçilere hizmet sunuyor. Bu gruplar ise Ferraşlar, ayakkabı görevlileri, kitap görevlileri, hafızlar, bekçilerden ibarettir.
 
Ferraşlar:
 Ferraşlar revaklarda hizmet sunan hademelere benzer siyah üniformaları vardır ve görevleri revakların tozunu almak ve alanı temiz tutmak ve ziyaretçileri Darul Velaye ve Darul Ecabe revaklarında yönlendirmektir. Sabah ve akşam düzenlenen Sofha merasimi için gerekli olan Kur'an'ı Kerim ve levhaları ve laleleri düzenlemek, Darul Saadet revakını sabah hutbesi için hazırlamak, sofha ve hutbe merasimlerinde düzeni sağlamak, Aşura gecesi hutbe merasimine katılmak, İmam Rıza –s– şehadet gecesi etkinliğine katılmak ve Garibanlar gecesi etkinliğini düzenlemek, ferraşların diğer görevleridir. Darul Kur'an'ı Kerim revakında ziyaretçilere türbeye atılan çiçekleri ziyaretçilerin arasında dağıtmak da ferraşların görevidir.
 
Ayakkabı görevlileri
 Ziyaretçilerin ayakkabılarını güvenli bir yerde korumak, kutsal Rezevi külliyede bu grubun görevidir. Külliyede 1700 ayakkabı görevlisi 8 nöbette ve 22 ayakkabı emanet bölümünde günün 24 saatinde ziyaretçilere hizmet sunmaktadır. Bu grup yeşil üniformaları ile ayakkabıların teslim alında bölümde ziyaretçilerin ayakkabılarını teslim almanın yanı sıra bu alanın temizliğinden ve düzenini korumaktan ve ziyaretçilere gerekli tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur. Bu grup da diğer gruplar gibi Aşura merasimi veya İmam Rıza –s– şehadet yıldönümü merasimi veya garibanlar gecesi gibi merasimlere katılır.
 
Kitap görevlileri
 Hademelerden bu grup  külliyedeki Kur'an'ı Kerim ve dua kitapları ve Mefatih kitaplarından sorumludur. Külliyenin ayakkabı görevlilerinin gözetiminde faaliyet yürüten bu grubu Envar Yaran adı verilir. Bu grupta yer alan hademelerin görevi Kur'an'ı Kerim, Mefatih, dua kitapları ve ziyaretnameleri revaklarda ve avlularda bulunan sabit ve seyyar raflarda düzenlemektir. Külliyede150 Envar Yaran 8 nöbette tüm rafları kontrol eder ve rafları düzenli tutmanın yanı sıra varsa herhangi bir eksiklik, kitap deposundan getirerek giderir ve ayrıca eskimiş veya yıpranmış kitapları toplayarak depoya kaldırır. Envar Yaran hademelerinin üniformaları siyah renktedir ve bu görevleri yerine getirmenin yanı sıra Aşura merasimi veya İmam Rıza –s– şehadet yıldönümü merasimi veya garibanlar gecesi gibi merasimlere katılır.
 
Hafızlar
 Kutsal Rezevi külliyede Kur'an'ı Kerim’e verilen önem itibarı ile çeşitli Kuranî etkinliklerin yanı sıra her gün sabah güneş doğduktan sonra ve her gece akşam ve yatsı namazının ardından hafızlar bir saat boyunca Kur'an'ı Kerim tilavet ediyor. Hafızlar da hademeler ve ferraşlar glibi siyah üniforma giyen hademelerdir. Bu grup her sabah ve her akşam Darul selam ve Darul Hefaz revaklarında Kur'an'ı Kerim tilavet ediyor. Sofha ve hutbe ve garibanlar gecesi ve şehadet gecelerinde düzenlenen özel merasimlere katılmak, hafızların diğer görevleri sayılır.
 
Bekçiler
 avlularda düzeni sağlamak ve ziyaretçilere yol göstermek, bekçiler adı verilen hademelerin görevidir. Bu grup aynı zamanda avlularda ve kutsal Rezevi külliyede yer alan türbenin çatısında biriken karları toplamak ve tozları silmekle görevlidir. Bekçileri avluların giriş kapılarında siyah üniformaları ve gümüş asaları ile görmek mümkün. Bu gru İmam Rıza –s– şehadet yıldönümü, Aşura gecesi ve garibanlar gecesi gibi etkinliklerde ahşaptan asa taşır. Sabah hutbesine katılmak üzere Darul Saadet ve Darul Zikir revaklarında bulunmak ve nöbetleri değiştirmek de bekçilerin görevidir.

Güvenlik
 Kutsal Rezevi külliyede düzeni sağlamak ve ziyaretçilerin ibadeti ve ziyareti için huzurlu bir ortam oluşturmak, güvenlik müdürlüğünün işidir. Gerçekte bu idare kutsal Rezevi külliyenin güvenliğini sağlayan bir kurumdur ve gece gündüz demeden aralıksız çabaları takdire şayandır.
 Güvenlik müdürlüğü Rezevi külliye güvenliği, kutsal türbe güvenliği, mukaddes avlular güvenliği ve kutsal türbe kriminal idaresi olmak üzere dört bölümde kutsal Rezevi külliyenin güvenliğini sağlamaktadır.
 
Rezevi külliye güvenliği,
 Rezevi külliye güvenlik idaresi külliyenin çevresinde ve girişlerin dışındaki alanlarda düzeni ve güvenliği temin eder. Yine bayanların giriş bölümünde görev yapan gönüllü seferber bayanlar bölümü de bu idare tarafından yapılandırılarak kontrol edilir. kutsal Rezevi külliyenin bayan gönüllü seferberliği ziyaretçileri koruma işinde de işbirliği yapar. Gönüllü seferber erkekler de kutsal mekanların girişlerinde düzeni sağlamaya ve kontrol işini yürütmeye yardımcı olur. Gönüllü seferberler ayrıca ziyaretçilere İslamî kurallara ve İslamî tesettüre uymaları konusunda hatırlatmada bulunur.
 
kutsal türbe güvenliği,
 bu idare kutsal türbenin iç alanında düzeni sağlamak, ziyaretçilerin geçmesi için yol açmak, çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için plan yapmak ve dua ve namaz etkinliklerini düzenlemekle görevlidir. Kutsal türbe güvenlik idaresi ziyaretçilerin huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmek ve kutsal türbenin çevresinde bulundukları zaman rahat etmelerini sağlamak amacıyla alanın ışıklandırma ve havalandırma sistemlerini ve hijyen şartlarını kontrol etmek, kutsal mezarın tozunu alma merasimine katılmak ve türbede hizmet sunan görevlilerin hizmet sunma biçimini gözetlemek gibi görevleri de yürütür. Bu bölümde çalışan görevliler hasta ziyaretçileri İmam Rıza –s– Darul şifasına yönlendirme, kayıp çocukları ve eşyaları bulma ve ziyaretçilere yardımda bulunma ve cenaze töreninde işbirliği yapma ve yaşlı ve engelli ziyaretçilere yardım eden bölümle işbirliği yapma alanlarında da aktiftir.
 
mukaddes avlular güvenliği
 Bu idarenin temel görevi, avlularda durumla ilgilenmek ve halkın ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Bu idarenin temel amacı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Bu idarenin bayanlar bölümü de her nöbette bir bayanı, giriş bölümlerinde yabancı bayan ziyaretçilere türbeye müşerref oldukları sırada kullanmak üzere çarşaf temin etmekle görevlendirir. Bu idare ayrıca kutsal türbenin içinde Kevser devriyeleri ile güvenliği sağlamaya çalışır.
 
kutsal türbe kriminal idaresi
 Bu idarenin esas görevi, kutsal Rezevi külliyeye nüfuz ederek ziyaretçilere yönelik hırsızlık gibi suçları işlemeye çalışanları herhangi bir suç işlemelerine fırsat vermeden tespit etmektir. İdarenin özel ekipleri kutsal Rezevi külliyenin belli alanlarında devriye gezerek suç işlemeye çalışan zanlıları tespit ediyor. Bu idarede acil tepki güçleri ise en seçkin güçlerden oluşuyor ve kutsal Rezevi külliyenin güvenliğini temin etmekte önemli payı bulunuyor.
 
İmam Rıza (as) konukevi
 Kutsal Rezevi külliyenin konukevinde her gün 6 bin kadar ziyaretçi ve hademe İmam Rıza –s– sofrasından yararlanıyor. Bu sayı Nevruz bayramı ve yaz tatillerinde öğle ve akşam yemeği olmak üzere 9 bin kişiye kadar yükseliyor. İmam Rıza –s– konukevinin yakında genişletme projesi tamamlandıktan sonra normal mevsimlerde her gün on bin kişinin öğle yemeği ile ağırlanması bekleniyor. İmam Rıza –s– konukevinde sunulan yemek en yüksek kaliteli besin maddeleri kullanılarak beslenme uzmanlarının gözetiminde hazırlanıyor. İmam Rıza –s– konukevi, kutsal mekanlar ve ziyaretçilerin refahında sorumlu bölüm tarafından yönetiliyor.
 
Halı idaresi ve ofis ve arşiv idaresi de kutsal mekanlar ve ziyaretçilerin refahında sorumlu bölüm tarafından yönetilen iki ayrı idaredir. Halı idaresi kutsal Rezevi külliyenin avlularını günlük beş vakit namaz ve Cuma namazı sırasında halı ile döşemek, halıları yıkamak ve onarmak, adak olarak getirilen halıları veya antika halıları teslim almak ve ziyaretçilerin dinlenmeleri ve ibadet etmeleri için uygun bir alan oluşturmak üzere halıları silip süpürmek gibi görevleri yürütür.
 
Ofis ve arşiv idaresi de kutsal mekanlar ve ziyaretçilerin refahında sorumlu bölüm tarafından yönetilen bölümlerden biridir. bu idarenin görevi adından da anlaşıldığı üzere külliyenin bürokrasi işleri ve personelle ilgili yazışmaları ve onlara sunulan hizmetlerle ilgilenir.