Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler müdürlüğü
Çarşamba , 12/25/2019 - 14:40
Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler müdürlüğü
Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler müdürlüğü Kutsal Rezevi külliye uzun yıllar Rezevi ziyaretçilere sunduğu hizmet deneyimlerinin ardından günümüzde İslam dünyası ve özellikle İran’ın en önemli kültürel merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Bu muazzam teşkilatın zati görevi, külliyenin ufkunu belirleyen belgede de belirtildiği üzere Ehli Beyt (as) maarifini yaygınlaştırma yönünde kültürel alanlarla ilgilenmektir. Bu inançtan hareketle kültürel eğilim, kutsal Rezevi külliyenin kendi bünyesindeki faaliyetlerin yanı sıra dışa dönük faaliyetlerinin de ağırlık merkezi olarak gözetilmektedir.
Öte yandan külliyenin bünyesinde yabancı ziyaretçiler müdürlüğü da İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ve Rezevi külliyenin mütevellisinin emirleri ve kutsal Rezevi külliyenin yirmi yıllık ufkunu içeren belgenin doğrultusunda ve İslamî iletişim ve tebliği yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarına uygun biçimde geliştirme ve bu insanların manevi gelişmesine zemin oluşturma ve boş zamanlarını zenginleştirme ve külliye ile ilgili sorularını cevaplandırma ve İslamî kültür ve tealimi yaygınlaştırma ve İslam inkılabının mesajını tüm Müslümanlara ve mukaddesi İslam Cumhuriyeti nizamının dostlarına ulaştırma ve onlarla dünya genelinde sürekli irtibat kurma yönünde kutsal Rezevi külliyenin İslamî tebliğat ve iletişimden sorumlu bölümün bünyesinde kurulan bir idaredir.
Bugün yabancı ziyaretçiler müdürlüğünün kültürel programları dünya genelinde ve başta Arapça, Orduca, Azerice ve İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde uygulanmaktadır.
 
Yabancı ziyaretçilere sunulan hizmetler
 Külliyenin tanıtımı, müzeleri ve kütüphaneleri ve kutsal Rezevi külliyeye bağlı diğer bina ve kurumların ziyareti, ziyaret amaçlı kafilelere kayıt yaptırılması, yabancı ziyaretçilere rehberlik edilmesi ve kültürel faaliyetlerin tanıtımı, yabancı ziyaretçiler müdürlüğünde çalışan uzmanların yabancı ziyaretçilere sunduğu bazı hizmetlerdir. Bu arada Arapça konuşan ziyaretçiler Darul Rahme revakında, Orduca konuşan ziyaretçiler Kevser revakında ve Azerice ve Rusça ve İngilizce konuşan ziyaretçiler de Kadir revakında hem müracatta bulunarak ve hem telefonla arayarak türlü kültürel hizmetlerden yararlanabilir.
 
Marifet halkaları ve özel kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
 Yabancı ziyaretçiler iin cemaat namazının yanı sıra çeşitli dini etkinliklerde çeşitli dillerde merasimler ve konuşma celseleri düzenlenir. Yaz aylarında Arapça konuşan ziyaretçi sayısının büyük oranda artış kaydetmesi yüzünden Kadir revakı Arapça konuşan ziyaretçilerin cemaat namazı ve konuşma celselerine ayrılır.
Yabancı ziyaretçilerin sorularına ve inançları ile ilgili şüphelerine ve sosyal ve talim ve terbiye eksenli meselelerine Marifet halkaları etkinliği çerçevesinde ve dini ve kültürel uzmanlarca samimi bir ortamda cevap verilir.
Yabancı ziyaretçiler müdürlüğünün bir başka faaliyet alanı çocuklara ve ergenlere ve kız çocuklarına özel kültürel etkinlikleri düzenlemektir. Bu etkinlikler Arapça, Orduca, Azerice ve İngilizce olarak yıl boyunca düzenlenir.
 
Bilimsel oturumların düzenlenmesi
 İslam dünyasından seçkin alimlerin katılımı ile düzenlenen uluslararası bilimsel oturumlar, yabancı ziyaretçiler müdürlüğünün bir başka faaliyet alanıdır ve ziyaretçilerce yoğun ilgi görmektedir. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen oturumlara İslamî uyanışı tanımak, Şii ve şüpheler, İran İslam inkılabı ve İslamî uyanış, dünya Müslümanlarının vahdeti ve İslami uyanış, İmam Humeyni –ks– düşüncesinde din ve siyaset, ilahi önderlikle tekfirci önderliğin karşılaştırılması gibi oturumları örnek vermek mümkün.