Bekçiler
Pazartesi , 04/24/2017 - 15:27
دربانان
avlularda düzeni sağlamak ve ziyaretçilere yol göstermek, bekçiler adı verilen hademelerin görevidir. Bu grup aynı zamanda avlularda ve kutsal Rezevi külliyede yer alan türbenin çatısında biriken karları toplamak ve tozları silmekle görevlidir. Bekçileri avluların giriş kapılarında siyah üniformaları ve gümüş asaları ile görmek mümkün. Bu gru İmam Rıza –s– şehadet yıldönümü, Aşura gecesi ve garibanlar gecesi gibi etkinliklerde ahşaptan asa taşır. Sabah hutbesine katılmak üzere Darul Saadet ve Darul Zikir revaklarında bulunmak ve nöbetleri değiştirmek de bekçilerin görevidir.