Kitap görevlileri
Pazartesi , 04/24/2017 - 15:20
انواریاران
Hademelerden bu grup  külliyedeki Kur'an'ı Kerim ve dua kitapları ve Mefatih kitaplarından sorumludur. Külliyenin ayakkabı görevlilerinin gözetiminde faaliyet yürüten bu grubu Envar Yaran adı verilir. Bu grupta yer alan hademelerin görevi Kur'an'ı Kerim, Mefatih, dua kitapları ve ziyaretnameleri revaklarda ve avlularda bulunan sabit ve seyyar raflarda düzenlemektir. Külliyede150 Envar Yaran 8 nöbette tüm rafları kontrol eder ve rafları düzenli tutmanın yanı sıra varsa herhangi bir eksiklik, kitap deposundan getirerek giderir ve ayrıca eskimiş veya yıpranmış kitapları toplayarak depoya kaldırır. Envar Yaran hademelerinin üniformaları siyah renktedir ve bu görevleri yerine getirmenin yanı sıra Aşura merasimi veya İmam Rıza –s– şehadet yıldönümü merasimi veya garibanlar gecesi gibi merasimlere katılır.