İmam Muhammed Taki’nin –s- kısaca hayatı
Pazartesi , 02/22/2021 - 17:53
İmam Muhammed Taki’nin –s- kısaca hayatı
Kimlik bilgisi

Adı : Muhammed
Künyesi: Ebu Cafer
Lakabı: Taki
Baba adı :  Ali
Anne adı:  Hayzeran
Doğum yeri:  Medine
Doğum tarihi:  10 Recep 195 hk.
Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı:  Torunu
Şehadet yılı : Zikade ayının sonu 220 hk.
Şehadet yeri : Bağdat Irak
Şehadet sebebi :  Abbasi halifelerinden Mutesim'in zehirlemesi

Çocukluk dönemi
Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın kırk küsur yaşında olmasına rağmen daha bir çocuğu olmaması Şiileri endişelendiriyor; çünkü Resul-i Ekrem (s.a.a) ve geçmiş İmamlar'dan ulaşan rivayetlere göre dokuzuncu İmam'ın İmam Rıza (as)'nın oğlu olacağına inanıyorlardı. İşte bu nedenle Allah Teala'nın İmam Rıza aleyhisselam'a bir çocuk vermesini dört gözle bekliyor, hatta bazen İmam'ın huzuruna giderek Allah Teala'nın kedisine bir oğul vermesi için dua etmesini istiyorlardı. O hazret ise onlar teselli ederek şöyle buyuruyordu:Allah Teala bana, benim mirasçım ve benden sonra İmam olacak bir oğul verecektir.
Nihayet İmam Rıza (as)'ın haber verdiği gibi hicri 195 de yani İmam ortalama 47 yaşında iken Allahu Teala bir erkek çocuğu verdi. İmam Taki (as) yedi yaşındayken babası vefat etti ve Allah'ın müminleri imtihan sünneti bir daha gerçekleşti yani İsa (as) kundakta nübuvvet makamına erişmesi gibi İmam Taki de çocuklukta İmamet makamına erişmişti.

İmamet dönemi
Değerli babasından sonra Allah'ın emri ve önceki İmamlar'ın bildirmeleri üzerine imamet makamına ulaştı. Babası şehit olurken kendisi Medine'de idi. Me'mun'un emriyle hilafet merkezi olan Bağdat'a getirildi. Zahirde bir çok ilgi ve muhabbet gösterdiler. Hatta Me'mun, kızını İmam'la evlendirip, İmam'ı Bağdat'ta kalmaya mecbur etti. Bu vesileyle İmam'ı içten ve dıştan gözaltına aldı. Bir süre sonra İmam (a.s) Me'mun'dan izin alarak Medine'ye döndü ve Me'mun ölünceye kadar Medine'de kaldı. Me'mun'dan sonra Mu'tasım hilafeti ele geçirince, tekrar İmam'ı (a.s) Bağdat'a çağırttı ve orada göz altında bulundurdu.

Şehadet
İmam (a.s) 25 yaşına kadar önce Memun'un sonrada Mutasım'ın konturolü altında yaşadı ama Kum, Kufe gibi çeşitli yerlerdeki şiaları ile gizli irtibatını kesmedi bunu farkeden Mutasım İmam'a karşı olan korkusunundan dolayı Onu hanımı aracılığu ile zehirletti ve İmam bu zehirlenme sonucu şehadete ulaştı.