Kadir gecesi özel
Cumartesi , 05/16/2020 - 20:44
Kadir geceleri insan yaşamının en değerli anlarıdır. Kadir gecelerinde ilahi lütuf ve rahmet yağmuru sonsuzdur. İnsanlar bu gecelerde pak olmaya ve kemale ermeye hazırlanır. Bu gecelerde ayrı bir çaba harcayarak kalplerimizi ve düşüncelerimizi her türlü günahtan ve çirkinlikten arındırmamız gerekir. Evet, hidayet mevsimi geldi, uyanış ve kurtuluş meltemi esmeye başladı. Kadir gecesini idrak ediyoruz. Nur ve umut gecesi, halvet ve ihlas gecesi, kalbimizin etrafını sarmaşık gibi saran ve nur ve marifetin girmesini engelleyen günahlardan kurtuluş gecesidir. Bu gece, cennetten bir pencere yeryüzüne açılıyor ve kadir ıtırı insanların ruhuna yeni bir canlılık kazandırıyor. Bu semavi gecede insanlar ilahi kata yöneliyor ve yüce Allah'ın keramet ve cömertlik denizinden yararlanmaya çalışıyor. Bu gece mümin kullar gözyaşları ile ve kalpten büyük bir ihlasla yüce Allah'a sesleniyor: Ey yüce Rabbim, omuzumda taşıdığım günahlarımın yükünden yoruldum, o kadar bu günahları taşıdım ki, sevap ve iyilikle aralarındaki farkı unuttum. Ey yüce Rabbim, şu nurani anlarda bana günahlarımdan arınma ve gaflet uykusundan uyanma fırsatı nasip eyle. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kadir gecesinden en büyük gece olarak söz etmiş ve Kadir adında bir sure nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesini bin aydan daha üstün olarak tanıtıyor ve böylece bu gecenin azametine açıklık getiriyor. Kur'an-ı Kerim bir yandan bu semavi kitabın çok mübarek bir gecede nazil olduğunu beyan ederken öbür yandan Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır, diyor. Kadir suresinin ilk ayetinde de Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde nazil olduğu beyan edilir. Bu ayetlerde anlaşıldığı üzere Kadir gecesi Ramazan ayında yer almaktadır. Lakin Kur'an-ı Kerim bu gecenin hangi gece olduğunu açıkça beyan etmiyor. İslam peygamberi (sav) ve ehli beytinden kalan rivayetler ve hadisler ise Kadir gecesinin Ramazan ayının 19, 21 veya 23. günlerinden biri olduğunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tebatebai'nin görüşüne göre Kadir, takdir ve ölçü anlamına gelir, şöyle ki yüce Allah Kadir gecesinde her insanın önündeki bir yılda kaderini belirler ve yaşamı, ölümü, rızkı, saadet ve şekaveti gibi her şeyi bu gecede mukadder buyurur. Kadir gecesi oldukça faziletli bir gecedir. İslamî rivayetlerde Kadir gecesi için çok güzel tabirler yer almaktadır, günahların bağışlandığı gece gibi. İslam peygamberi (sav) şöyle buyurur: Kadir gecesinden mahrum kalan insan, tüm hayırlardan nasipsiz kalmış demektir. Bu nurani gecelerde cehennemin kapıları kapanır, şeytanın eli ayağına zincirler vurulur. Hak yolunu izleyenler için Kadir gecesi, dua ve ibadetle gönüllerini daha fazla cilalandırmak için en iyi fırsattır. Kadir gecesinin birçok mertebesi ve simgesi söz konusudur. bu mübarek gecede yüce Allah'ın emri üzerine melekler gruplar halinde yeryüzüne iner, kanatlarını birer şemsiye gibi mümin kulların üzerine açar ve geceyi ihya edenlerin ibadetini Arş'a götürür. Kuşkusuz ancak pak ve günahlardan arınan kalpler meleklerin nazil olabileceği alanlardır. Gerçekte meleklerin Kadir gecesinde yeryüzüne inmesi, bu mübarek gecenin şeref ve üstünlüğünün bir başka işaretidir. Kur'an-ı Kerim tabiri ile Kadir gecesi selam ve selamet gecesidir. Şöyle ki, Kadir gecesi sabaha kadar selam ve selametlik müminlerin ruhunu sarar ve doldurur. Lakin pak olmayan ve şeytanı izleyen insanlar bu selamı alamaz. İmam Sadık'tan (sa) Kadir gecesinin nasıl bin aydan daha üstün olduğu sorulur. O hazret şöyle karşılık verir: Kadir gecesinde ibadet, içinde Kadir gecesi vuku bulmayan bin ayda ibadet etmekten daha iyidir. Kadir gecelerinde müminlerin yaşamı ilahi atmosfere bürünür. Müminler bu faziletli gecede camilere ve Hüseyniyelere akın eder ve geceyi uyanık geçirerek sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okur ve dua eder. Geceleri ihya etmek marifet kazanmak için uygun bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ifadelerle teheccüt ve geceyi ihya edenler takdir edilmiştir. Masum imamların (sa) büyük hassasiyet gösterdikleri noktalardan biri ise Kadir gecesinde camilerde bulunmaktır. İslam peygamberi (sav) hatta yağmurlu gecelerde ve Medine camiinin yolu çamur olduğu halde Kadir gecelerinde camiye gitmeyi terk etmemiştir. O zaman mümin kullar da din önderlerine uyarak Kadir gecesini sabahlar ve yüce Allah katına tevbe ederek af talebinde bulunur. Kadir gecesi, tevbe etme ve yüce Allah'a dönme fırsatıdır. Gerçekte tevbe etmek, Kadir gecesinin en önemli amellerinden biridir. Seçkin alimlerden Seyyid Bin Tavus tevbe ederken en uygun halin şöyle olduğunu beyan eder: Tevbe ederken kulun yüz ifadesi, kalbi ve batını tüm sırları bilen yüce Allah katından af ve mağfiret talep eden günahkar kulları gibi olmalıdır. Eğer kul kalbi gaflet veya unutkanlık veya durgunluk ve tembellik halindeyken Allah katından af talebinde bulunacak olursa, bu tarz bir istiğfar kendi başına günah sayılır. Dua aracılığı ile hak teala katına yönelmenin ayrı bir lezzeti söz konusudur. Dua, insanın tüm kalbi ile Allah'a yönelmesi demektir ve Kadir gecesinde okunması çokça tavsiye edilen dualardan biri, Cevşen-i Kebir duasıdır. Bu faziletli duayı Hz. Cebrail (sa) İslam peygamberine (sav) öğretti ve bu duada yüce Allah çeşitli adları ve sıfatları ile medhedilir. Duanın üçüncü bölümünde şöyle okumaktayız: Ey en iyi bağışlayan, ey en iyi açılışlarda bulunan, ey en iyi yardım eden, ey en iyi hükümdar, ey en iyi rızık veren, sen her şeyden arınansın, senden başka ilah yoktur, heyhat heyhat, bizi ateşten kurtar ey yüce Rabbim. Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu gece olduğundan, kulun yüce Allah ile en iyi misakı, Kur'an-ı Kerim tilavet etmektir Kur'an-ı Kerim'i üzerinde düşünerek tilavet etmek, özellikle Kadir gecesinde insan üzerinde çok değerli tesirleri olacaktır. İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei şöyle buyurur: bizi nurani hakikatlere kavuşturan şey, Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmektir. Evet, Kadir gecesi sesimizi Kur'an-ı Kerim nuru ile mutahhar etmek ve gönlümüzün pasını silmek için en iyi fırsattır. Kadir geceleri insan yaşamının en değerli anlarıdır. Kadir gecelerinde ilahi lütuf ve rahmet yağmuru sonsuzdur. İnsanlar bu gecelerde pak olmaya ve kemale ermeye hazırlanır. Bu gecelerde ayrı bir çaba harcayarak kalplerimizi ve düşüncelerimizi her türlü günahtan ve çirkinlikten arındırmamız gerekir. Kadir gecesinde en iyi amellerden biri ise kendimizi tanımak ve zayıf ve güçlü yönlerimizi bulmaktır. İnsanın kendisini tanıması, Rabbini tanımasının başlangıcıdır. İnsan kendi nefsi üzerinde düşünmeli, nereden geldiğini, neden geldiğini ve nereye gideceğini ve görevi neler olduğunu düşünmesi gerekir, ki bu da Allah'ı tanıması için gereken zemini oluşturur. İranlı alim Hüccetülislam Hasan Furuten ise insanın kendisini tanıması kalbinin nurani olmasına vesile olduğunu belirterek şöyle diyor: İmanın ilk erkanı Allah'ı tanımaktır ki bu da insanın kendisini tanıması ve yaratılış alemindeki konumunu bilmesi ile mümkün olur. Evet, şimdi Kadir gecesinden sadece bir kaç adım uzaktayız ve hep birlikte Ramazan ayının feyz pınarı karşısında oturuyoruz. Şimdi düşünmekle, ibadet ve dualarımızla bu gecelerde Allah'ın rahmetinden daha fazla nasip almaya çalışıyoruz. Gerçekte insanların Kadir gecesinde saadete ermelerinin sırrı, kendi şevk ve iradeleri ile yaptığı ameller ve ibadetlerdir. Bu yüzden herkesin bir sonraki yılda kaderi, çabalarına ve Allah'tan nasıl talepte bulunduğuna bağlıdır. Kuşkusuz Kadir gecesini ihya eden herkes, bu mübarek geceden en iyi şekilde yararlanır ve bir tek anını bile heba etmez. Biz de yüce Allah'tan bizleri bu muazzam geceyi idrak etmekte muvaffak ve muzaffer kılmasını ve gönüllerimizi Kadir gecesinin nuru ile aydınlatmasını niyaz ediyoruz.
Kaynak :
 Anahtar kelimeler :