Dar-ul Selam revakı
Salı , 02/24/2015 - 16:08
Dar-ul Selam revakı
Dar-ul Selam revakı, kutsal türbenin Güneydoğusunda yer alan revaklardan biridir. Bu revak Dar-ul Huffaz revakının doğusunda ve bu revaka paralel olarak Timuri dönemine ait iki binanın yerine inşa edildi. Bu bina Goherşad Hatun döneminde ve onun talimatı üzerine inşa edilen binalardan biridir.
Dar-ul Selam revakı iki katlı bir bina idi ve üst katı bir süre türbeye hizmet eden hademenin istirahat ettiği yerdi ve İpek Mirza kubbesi olarak ün yapmıştı. Alt kat ise halı ve diğer eşyaların saklandığı depo olarak kullanılıyordu.
Hş. 1344 ila 1338 yılları arasında gerçekleşen restorasyonlar sırasında revakın ortasında yer alan bölme kaldırıldı, hademenin istirahat yeri başka yere taşındı ve bu mekan restorasyon ve süslemelerden sonra şimdiki şeklini aldı ve Dar-ul Selam olarak adlandırıldı.
Revakın boyu yaklaşık 20 metre, eni 10 metre ve yüksekliği de 9.5 metre ve çevresindeki alanlar dahil yüzölçümü de 227 metrekare kadardır. Bu bina doğudan Dar-ul İzze ve Dar-ul Surur revakları, kuzeyden Hatem Hani kubbesi revakı ve badıdan da Dar-ul Huffaz revakı ile çevrilidir.
Revakın duvarları yerten raflara kadar bölümü 1.65 metre yüksekliğinde yeşil mermer taşı ile kaplanırken, duvarlar ve tavan da ayna işleme ile süslenmiştir.