Yusifiye okulundan Darü’l Kur’an-ı Kerim’e doğru

Salı , 04/18/2017 - 13:36
دار القرآن
İmam Rıza (as) Türbe’sinin yukarı tarafından ziyarete teşerrüf etmişseniz, İslam İnkılabının zafere ulaşmasından sonraki yıllarda inşa edilen Cumhuri avlusuna da uğramışsınız demek.
İmam Rıza (as) Türbe’sinin yukarı tarafından ziyarete teşerrüf etmişseniz, İslam İnkılabının zafere ulaşmasından sonraki yıllarda inşa edilen Cumhuri avlusuna da uğramışsınız demek. Bu avlunun giriş kapılarından çelik pencereye doğru durup selam verirken, biraz dikkat ederseniz, altın kubbenin yanında diğer mavi kubbeleri görmeniz mümkündür. Elbette burada kastimiz Goherşad avlusunun turkuaz renkli kubbesi değildir. Söz konusu kubbe, Doderb okuluna ait ve ana kubbe ile Goherşad Camii kubbesi arasında yer alan kubbedir. Bu kubbe, burada reimde gösterilen kubbedir.
Eski okullarla ilgili vakıfnameler ve belgeler araştırmacısı Fatıma Cihanpur, kaleme aldığı Kutsal Rezevi Külliyesi eski mektephaneler ve okullar adlı kitabında, bu okulla ilgili şunları yazmıştır:
“Eski zamanlarda Mutahhar Rezevi Türbe civarında 2 çeşit eğitim merkezi mevcuttu, bunlardan birisi günümüzde ilk okul olarak bildiğimiz çocuklara özel mektephanelerdi; diğeri ise ilmiyye okullarıydı ve bu okullarda yüksek eğitim dönemi geçiriliyordu.”
Kutsal Rezevi Külliyesi belge merkezindeki belgeler üzerinde yapılan incelemelerden, en eskisi Atik avlusunda yer alan çocuklar mektephanesi olmak üzere, Mutahhar Rezevi Türbe’de toplam 3 mektephane bulunduğu anlaşılmaktadır..Ancak daha sonraları ( Hicri Eşmesi 1305), mevcut yönetim, mektephanelerdeki sağlıksız şartlar ve yanlış eğitim sistemi gerekçesiyle mektephaneleri kapatarak, onların yerine devlet okulu inşa etme kararı aldı. Bu kararın ardından Kutsal Rezevi Külliyesi mektephanelerle ilgili mevkufelerden elde edilen gelirlerin bir kısmıyla bir okul inşa ederek, çocukları söz konusu yeni okula intikal ettirdi.
Şimdi söz konusu açıklamanın ardından, Dodrb okuluna değinmek istiyoruz. Doderb okulu Şahroh döneminde Horasan eyaletinin ünlü isimlerinden olan Giyaseddin Yusuf Hoca Bahadur tarafından inşa edildi. Bina, güzelliği, fayans işlemeleri ve üzerindeki motifleri bakımından görenleri hayrete düşürüyor.  Okulun 2 kubbesi var ve söz konusu kubbelerin ortasında 846 tarihli Yusuf Hoca Bahadur’a ait bir mezar taşı bulunmaktadır. Horasan’lı önde gelen tarihçi Mehdi Seyyidi, söz konusu okul ve içindeki mezarların Emir Şeyh Ali Bahadur ailesine ait olduğu kanaatindedir. Halihazırda bu alan Darü’l Kur’an olarak ün yapmıştır.  2 katlı ve 32 hücresi olan Darü’l Kur’an-ı Kerim’in yüzölçümü 500 metre karedir. Bu okul şimdi Mutahhar Rezevi türbe beytler ve mekanlar komplesinin merkezinde yer almaktadır ve Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisinin talimatı üzerine okul restore edilmiştir. Hş. 1381 yılından itibaren Doderb okulu Kur’an-i ilimler ve hadis eğitimi için Kur’an-i ilimler ve hadis eğitim merkezine sunuldu ve halihazırda Kur’an-ı Kerim ile ünsiyet mahfilleri ve eğitim kursları bu mekanda düzenlenmektedir.
Söz konusu okul ile ilgili yukarıdaki görüntü, Hş. 1352 yılında Muhammed Sai tarafından çekilmiş ve Kutsal Rezevi Külliyesi belgeler ve basın merkezinde saklanmaktadır.