Kutsal Rezevi Külliyesi’ni tanıyalım
Perşembe , 12/12/2019 - 14:54
Kutsal Rezevi külliye’nin yeni mütevellisinin biyografisi

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, Hüccetülislam Hac Şeyh Ahmet Mervi’yi kutsal Rezevi külliyenin yeni mütevellisi olarak atadı.

Bundan önce geçtiğimiz günlerde Yargı Erki Başkanlığına atanan Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi kutsal Meşhed kentinde bu görevi yürütüyordu. Ayetullah Hamanei, İmam Rıza -s- külliyesinde boşalan bu mevkiye Hüccetülislam Mervi’yi atadı.

Şeyh Yahya Mervi’nin oğlu Hüccetülislam Hac Şeyh Ahmet Mervi hş. 1337 yılında kutsal Meşhed kentinde doğdu. Mervi dini ilimler merkezi ve üniversite düzeyinde yüksek eğitim aldı ve fıkıh ilminde yüksek seviyelere gelirken, İlahiyat ve  İslami Maarif branşında da doktora derecesini aldı.

Hüccetülislam Mervi İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin liderlik döneminin ta ilk günlerinden itibaren ve geçen seneye kadar, yani yaklaşık otuz yıl boyunca Ayetullah Hamanei’nin özel kalem müdürü yardımcısı olarak görev yaptı. Hüccetülislam Mervi Ayetullah Hamanei’nin dini ilimler merkezleri ile irtibattan sorumlu özel kalem müdürü yardımcılığından başka Kum kentindeki temsilciliğinin başkanlığını da üstlenmişti.

Hüccetülislam Mervi en son geçtiğimiz günlerde İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tarafından kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi olarak atandı.

Doğumu ve ailevi durumu
Ahmet Mervi hş. Ferverdin 1337 tarihinde İran’ın kutsal Meşhed kentinde Navvab Safevi caddesinde yer alan bir mahallede, dindar bir ailede dünyaya geldi. Babası merhum Hac Şeyh Yahya Mervi Meşhed kentinin dindar esnafı ve aynı zamanda ilim ve takva ehli olarak biliniyor. Gerçi Şeyh Yahya Mervi tüm istek ve şevkine karşın geçim sıkıntısı yüzünden dini eğitimine devam edemedi ve ailesinin geçimini temin etmek için çalışmak zorunda kaldı. Şeyh Yahya Mervi sürekli çocuklarını bu uğurda çaba harcamaya ve dini ilimleri öğrenmeye teşvik ediyordu.

Öte yandan inkılapçı bir ruha sahip olan Şeyh Yahya Mervi’nin evi mücadele yıllarında Meşhedli inkılapçı ulema ve mücahitlerin uğrak yeriydi. Gerçi Şeyh Yapha Mervi tağut rejiminin devrilmesini ve İmam Humeyni -ks- önderliğinde İslam inkılabının muhteşem zaferini göremedi ve İslam inkılabının üzerinden bir yıl önce hş. 1356 yılında vefat etti.

Şeyh Ahmet Mervi’nin ağabeyi merhum Hüccetülislam Hadi Mervi ise kardeşinden bir kaç yıl önce Kum dini ilimler merkezine girdi. Şeyh Hadi Mervi de İslam inkılabından önce inkılapçı güçlerin arasında yer aldı ve inkılap ve nizama hizmet etme yolunda asla yılmadı ve İmam Humeyni -ks- tarafından Yargıçların özel mahkemesinin başkanlığına ve bir dönemde Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Merhum Şeyh Hadi Mervi İslam inkılabının büyük şahsiyetleri olan şehit Beheşti, şehit Mutahhari ve şehit Müfettih gibi şahsiyetlerle yakın ilişkisi vardı, fakat hiç bir zaman halkçılık özelliğini ve alçak gönüllülüğünü yüksek mevkilerine rağmen kaybetmedi ve sürekli sosyal ve siyasi faaliyetlerinin yanı sıra dini işlerle de ilgilendi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Şeyh Hadi Mervi’nin hş. 1386 tarihinde vefat etmesi üzerine yayımladığı taziye mesajında hem bir din adamı ve hem bir yargı kurumu yetkilisi olarak halka sunduğu hizmetleri takdire şayan olduğunu ve kendisi için manevi sermaye birikimi sayıldığını vurguladı.

Dini ilimler merkezi ve akademik eğitimi
Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi ilk eğitimini kutsal Meşhed kentinin dini medreselerinden bir olan Asgeriye medresesinde tamamladıktan sonra babasının tavsiyesi ve dini eğitime olan ilgisi yüzünden aynı kentte dini ilimler merkezine girdi ve ilk derslerini Navvab dini ilimler merkezi ve Ayetullah Milani dini ilimler merkezinde bitirdi. Mervi daha sonra eğitimini tamamlamak üzere Kum dini ilimler merkezine geldi ve burada Ayetullah Burucerdi medresesinde eğitimine devam etti.

Şeyh Ahmet Mervi Kum kentinde merhum Ayetullah Hazali, merhum Ayetullah Tahiri Hürremabadi, merhum Ayetullah Salihi Mazandarani, merhum Ayetullah Vicdanifar, merhum ağabeyi Hüccetülislam Hadi Mervi ve merhum Hüccetülislam Şeyh Mustafa İtimadi gibi şahsiyetlerden fıkıh ve usul ilimleri üzerine ders aldı. Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi ayrıca hş. 1368 yılına kadar Kum dini ilimler merkezinde Ayetullah Vahid Horasani ve Ayetullah Şeyh Cevad Tebrizi’den de feyz aldı ve ardından Tahran’a geldi ve burada da Ayetullah Hamanei ve merhum Ayetullah Hac Ağa Muctaba Tahrani’den ders aldı ve bu süre içerisinde Tahran’da dini medreselerde dini ilimleri ders vermeye devam etti.

Hüccetülislam Mervi ayrıca akademik eğitime çerçevesinde Kum üniversitesinde İlahiyat ve İslami Maarif branşında Kelam üzerine yüksek lisans ve pekiyi derecesi ile doktora yaptı.

İnkılap öncesi siyaset alanında faaliyetleri
Kutsal Meşhed kentinde menhus Pehlevi rejimi ile mücadelede inkılapçı mazisi olan Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi, Kum kentine geldikten sonra ve tağut rejimine karşı mücadele süreci doruk noktasına ulaşması ile beraber bir yandan eğitimine devam ederken, öbür yandan da Feyziye medresesi ve büyük alimlerin evlerinden başlayan protesto eylemlerine de katılmaya başladı.

Yine Kum kentinde Feyziye medresesinde hş. 15 Hordad 1342 olaylarının yıldönümü dolaysıyla gerçekleşen 17 Hordad 1354 hamasetinde Pehlevi rejiminin casusluk örgütü Savak ajanlarının saldırısı sonucunda çok sayıda talebe ile birlikte yakalandı ve başından darp edildikten sonra ilkin Kum emniyet müdürlüğüne götürüldü ve ardından Tahran’a sevk edilerek Evin hapishanesinde hapse atıldı.

İnkılaptan sonraki yıllarda faaliyetleri
İran İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi ağabeyi merhum Hüccetülislam Hadi Mervi’nin daveti üzerine İmam Humeyni’nin -ks- Behbehan ve Mescid Süleyman kentlerinde temsilcisi olarak görev yaptı ve özellikle Mescid Süleyman kentinde inkılap karşıtı terör örgütleri ile mücadelede ve kentin kültürel alanlarında etkili rol ifa etti.

Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi Mescid Süleyman’dan geri dönünce ilkin inkılap başsavcısı Ayetullah Kuddusi’nin özel kalem müdürü olarak faaliyet yürüttü ve Ayetullah Kuddusi’nin şehadetinden sonra da hş. 1364 yılına kadar inkılap başsavcısı yardımcısı olarak bu inkılapçı kurumda faaliyetine devam etti.
Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi o yıllarda bir talebe olarak kutsal savunma cephelerine de bir kaç kez katılma saadetine nail oldu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile birlikteliği
İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusu İmam Humeyni -ks- rihlet ettikten sonra İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hş. 1368 yılında İmamın yerine bu yükümlülüğü üstlendi. Ayetullah Hamanei inkılaptan önce kutsal Meşhed kentinde ve inkılaptan sonraki dönemde Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi ile aşinalığı yüzünden onu işbirliği yapmaya davet etti ve böylece Mervi Ayetullah Hamanei’nin özel kalem müdürlüğünün çeşitli bölümlerinde faaliyet yürütmeye başladı ve en son özel kalem müdürü yardımcısı olarak Ayetullah Hamanei’nin hizmetinde oldu ve bu süreç yaklaşık otuz yıl devam etti.

Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi bu süre içerisinde Kum kentindeki ulema ve büyük alimlerle etkili irtibat kurabilmek için İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Kum kentinde temsilciliğini açtı ve Ayetullah Hamanei’nin özel kalem müdürü Hüccetülislam Muhammedi Gülpaygani’nin isteği üzerine bu temsilciliğin sorumluluğunu üstlendi.

Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin özel kalem müdürlüğünde görev yaptığı yıllarda Ayetullah Hamanei’nin etnik bölgelerde temsilciler konseyi Başkanı olarak faaliyet yürüttü. Bu konseyin göre ülke genelinde etnik bölgelerin işleri ile ilgilenmek ve gerekli politikaları üretmek ve uygulanmalarını gözetlemektir. Konseydi İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin eyaletlerde temsilcileri ve çeşitli kültürel kurumlar ve yürütme erkanları temsilcileri yer alıyor.

Hüccetülislam Şeyh Ahmet Mervi hş. 1387 yılında merhum Ayetullah Mehdivi Keni’nin tavsiyesi ve Mücadeleci Ruhaniyet Camiası merkez konseyinin onayı üzerine bu camiaya üye oldu.