Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin biyografisi
Çarşamba , 12/12/2018 - 14:57
Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin biyografisi

Kutsal Rezevi külliyenin yeni mütevellisi Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi hş. 1339 yılında kutsal Meşhed kentinde dünyaya geldi ve kutsal İslam Cumhuriyeti nizamında çeşitli alanlarda yıllarca hizmette bulundu ve Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcısı, Teftiş Kurumu Başkanı, Emri Maruf ve Nehyi Münkir Merkezi’nin ilk sekreteri, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin kararı ile Ruhaniyet Özel Başsavcısı, İran Başsavcısı, Bilgeler Meclisi Başkanlık Divanı üyesi, Devlet Radyo Televizyon Kurumu Denetleme Konseyi Başkanı ve Güney Horasan eyaletinin Bilgeler Meclisi temsilcisi olarak görev yaptı.

Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin doğumu ve ailesi

Seyyid İbrahim Reisi hş. 1339 miladi 1960 yılında kutsal Meşhed Kentinin Noğan mahallesinde bir alimin ailesinde dünyaya geldi. Babası Meşhed kentinin alimlerinden biriydi ve annesinin dedesi de bir alimdi.
Seyyid İbrahim Reisi Hüseyni seyyidlerdendir ve soyu her iki taraftan İmam Zeynelabidin’e –s– uzanır. Seyyid İbrahim Reisi henüz beş yaşındayken muhterem babası Hak rahmetine kavuştu.

Eğitim

Seyyid İbrahim Reisi ilk eğitimini Cevadiye medresesinde tamamladıktan sonra babasının yolunu izledi ve talebelik hayatına başlayarak dini ilimler merkezine girdi. Seyyid İbrahim Reisi ilkin Navvab medresesine girdi ve orada kısa bir süre eğitimine devam etti ve ardından edebiyat, mantık, maani ve beyan derslerini almak üzere Ayetullah Musevinejad dini ilimler medresesine geçti.


Seyyid İbrahim Reisi, Ayetullah Musevinejad’ın geleneği ve vurgusuna göre talebeliğinin ilk başlarında ve üçüncü yılından itibaren yeni talebelere ders vermeye başladı.


Seyyid İbrahim Reisi, Ayetullah Musevinejad medresesine hş. 1354 yılına kadar devam etti ve bundan sonra ağabeyinin tavsiyesi üzerine eğitimine devam etmek üzere kutsal Kum kentine gitmeye karar verdi.


Seyyid İbrahim Reisi Kum kentine geldiğinde Feyziye ve Dar-ul Şifa medreselerinin tağut rejiminin baskıları yüzünden faaliyeti yasaklanmıştı ve bu yüzden Seyyid İbrahim Reisi, Ayetullah Burucerdi’nin medresesine girdi.


Seyyid İbrahim Reisi, Ayetullah Burucerdi’nin medresesinde devam etmekle beraber bir süre de o dönemde İmam Humeyni –ks– gözetiminde olan ve Ayetullah Pesendide tarafından yönetilen bir medresede de derslerine devam etti.
Seyyid İbrahim Reisi bu merhalede usul-ü fıkıh kitabını Ayetullah Mervi, Lemateyn’i Ayetullah Fadıl Herendi, Risal’i Ayetullah Musevi Tahrani, Mekasib-i Mahreme’yi Ayetullah Duzduzani, Mekasib-i Bey’i Ayetullah Hazali, Hıyarat-i Mekasib’i Ayetullah Sutude ve Ayetullah Tahiri Hürremabadi ve Kifaye’yi de Ayetullah Seyyid Ali Muhakkıkk Damad’dan ders aldı.


Ancak Seyyid İbrahim Reisi’nin Kum kentindeki ilmi atmosferden feyz alması sadece fıkıh ve usul öğrenmekle sınırlı kalmadı ve bunun yanında Şerhi Manzuma ve Felsefe’yi Ayetullah Ahmet Beheşti ve Tanım’ı da Ayetullah şehit Murtaza Mutahhari’den ders aldı ve Nehcül Belağa’yı da Ayetullah Nuri Hemedani nezdinde okudu.
Seyyid İbrahim Reisi ayrıca Kur'an'ı Kerim tefsir derslerine de katıldı ve bunun için Ayetullah Meşkini’nin yanı sıra Ayetullah Hazali’den de feyz aldı.

Siyasete adım atmak ve siyasi mücadele geçmişi

Seyyid İbrahim Reisi’nin Kum kentine gelişi, İran’a hakim olan tağut rejiminin hakimiyetinin son yıllarına denk gelmişti. O dönemde ve özellikle hş. 1356 yılında dönemin Ettelaat gazetesinin İmam Humeyni’ye –ks– hakarette bulunması ile beraber Kum kentinde yeni itiraz dalgası yükselmeye başladı ve yavaş yavaş bütün ülkeye yayıldı.


Seyyid İbrahim Reisi bir çoğu Kum kentinde, Ayetullah Burucerdi medresesinde başlayan ve büyük alimlerin evlerine kadar uzanan protesto eylemlerine katılıyordu. Bu eylemlerin en ünlüsü, hş. 19 Dey 1356 tarihinde Ayetullah Nuri Hemedani’nin evinin önünde düzenlenen ve Şah rejiminin kana buladığı protesto eylemiydi.


Bundan başka Seyyid İbrahim Reisi, Feyziye ve Dar-ul Şifa medreseleri kapalı olduğu dönemde inkılapçı talebelerin toplandığı merkeze dönüşen Ayetullah Burucerdi medresesinde inkılapçı talebelerden oluşan bir grupla beraber faaliyet yürütüyordu.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi, o dönemde inkılap çerçevesinde mücadele faaliyetlerini tağut hapishanelerinde yatan inkılapçı ulema ile devam ettirdi ve bu doğrultuda ve Ayetullah Seyyid Nasır Hüseyni ve Şeyh Hadi Mervi gibi büyük ulemanın evleriyle sürekli temasları yüzünden şehit Mutahhari, şehit Beheşti, şehit Hekimi ve şehit Mufattih ve diğer bazı büyüklerle tanıştı.
Seyyid İbrahim Reisi o dönemde arada bir uğradığı Tahran’da da inkılapçı faaliyetlerini sürdürüyor ve Tahran üniversitesinde akademisyenler ve ulemanın oturma eylemi gibi eylemlerine katılıyordu.

İnkılabın zaferinden sonraki dönemde faaliyetleri

İslam inkılabı zafere kavuştuktan sonra hükümet ve yapılanma alanında derin bakışa sahip olan merhum şehit Beheşti nizamın yönetimi için gerekli olan kadroyu yetiştirmek üzere Kum kentindeki talebelerden yaklaşık 70 kadarını ülkenin çeşitli alanlarında sorumluluk üstlenmeye uygun buldu ve onlara bir eğitim kursu düzenleyerek hepsini söz konusu sorumlulukları üstlenmek için hazırlamaya başladı. Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi seçilen talebelerden biriydi.


Genellikle dersleri şehit Mutahhari yüksek okulunda düzenlenen sıkı eğitim kursunda şehit Ayetullah Beheşti, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve merhum şehit Hasan Ayet, Ayetullah Musevi Erdebili ve diğer bazı ulema her hafta düzenli olarak ders veriyordu.


İslam Cumhuriyeti nizamı kurulduğu ilk günlerde ülkenin sınır bölgelerinden biri olan ve solcu ve marksist örgütlerin kalesi sayılan Mescid Süleyman kentinden iyi haberler gelmiyordu. Bu yüzden İmam Humeyni –ks– orada duruma çeki düzen vermek üzere şeyh Hadi Mervi’yi bu kente temsilci olarak atadı. Böylece Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi de o merhumun daveti üzerine ve kentin kültürel durumuna ve yönetimine yardım etmek üzere bir grup talebe ile birlikte Mescid Süleyman kentine gitti ve kendisinin İslam inkılabı mahkemeleri ile irtibatı bu kentte başladı.
Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi Mescid Süleyman kentinden döndükten sonra kara kuvvetlerinin 02 askeri eğitim merkezinin siyasi – ideoloji yapılanmasını gerçekleştirdi ve bir süre bu görevi yürüttü.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin yargı kurumuna girişi ise hş. 1359 yılında ve Kerec ilçesinin adliyesinde savcı olarak göreve başlamakla gerçekleşti. Ancak bir kaç ay sonra inkılap mahkemeleri başsavcısının kararı üzerine şehit Ayetullah Kuddusi Kerec ilçesinin başsavcılığına atandı.


O dönemde Kerec ilçesi başkente yakın olması yüzünden en çok göç edilen ilçe olması ve ülkenin İslam Cumhuriyeti nizamının yeni yeni ayakta durduğu günlerde genel güvenlik ve siyasi şartları ve özellikle hş. 1359 yılının ortalarında Saddam rejiminin İran’a 8 yıllık savaşı dayatması yüzünden bu kenti yönetmek için akıllı inkılapçı güçleri ve bu güçlerin yetkililerle koordineli çalışmaları gerekiyordu ve bu yüzden Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi o dönemde ve hş. 1359 ve 1360 yıllarında iki yıl boyunca bu sorumluluğu üstlendi.


Gerçekte Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin Kerec gibi komplike bir kentin durumuna çeki düzen vermekte sergilediği başarı yüzünden hş. 1361 yılında Kerec başsavcılığı ile beraber Hemedan ilinin de başsavcılık görevi kendisine verildi. Böylece Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi her iki görev bölgesinin işlerini yoluna koymak üzere haftanın günlerini ikiye bölmesi ve sürekli bu iki önemli kentin arasında gidip gelmesi gerekiyordu.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bu iki görevi eşzamanlı olarak üç dört ay kadar sürdürdü, ta ki en son sadece Hemedan başsavcısı olarak atandı ve hş. 1361’den 1363’e kadar üç yıl boyunca bu görevi sürdürdü.


Hş. 1364, Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin başkentte yargı kurumunda faaliyete başladığı yıl oldu ve böylece Tahran inkılap mahkemeleri başsavcı vekili oldu. Bu tarihin üzerinden üç yıl geçince, hş. 1367 yılında İmam Humeyni’nin –ks– özel ilgisine maruz kaldı ve Lorestan, Kirmanşah ve Semnan gibi bazı eyaletlerde halkın yargı meselelerine yargı kurumundan bağımsız olarak bakması için İmam Humeyni’den –ks– özel talimat aldı. Bundan sonra da İmam Humeyni –ks– karara bağlanmak üzere bazı önemli dosyaları Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi ve Neyyeri beye verdi.


İmam Humeyni’nin –ks– rihleti ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin Rehber olarak göreve başlamasının ardından dönemin yargı erki Başkanı Ayetullah Yezdi, Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’yi Tahran başsavcısı olarak atadı ve Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bu görevi hş. 1368’ten 1373’e kadar süren beş yıllık bir süre için yerine getirdi.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi daha sonra ve hş. 1373 yılında ise Teftiş kurumu Başkanı olarak atandı ve bu görevi de hş. 1383 yılına kadar sürdürdü.
Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi hş. 1383’den 1393 tarihine kadar on yıl boyunca yargı erki Başkanı birinci yardımcısı olarak görev yaptı ve 1393 yılından şimdiye dek de İran başsavcılığı görevinde bulundu.
Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi ayrıca İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından Ruhaniyet özel mahkemesi başsavcısı olarak atandı.

İslam Cumhuriyeti nizamında çeşitli görevlerin yanında akademik çalışmaları

Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi, dini ilimler merkezinde ders ve eğitim odağından ayrılmama saikleri hakkında şöyle diyor:


Gerçi inkılapçı faaliyetlerde bulunmak ve inkılapçı mücadele yıllarında ve İslam inkılabının zaferinden sonraki yıllarda çeşitli kültürel ve yargı mevkilerinde görev yapmak, İmam Humeyni’nin mukallidi ve velayeti fakih’e uyan bizler için vacip kefai sayılırdı ve bu sorumlulukları üstlenmekten kaçış yoktu, fakat gerçek şu ki bir talebe için dini ilimler merkezinde ders ve tartışmalar ve fıkhi konular hiç bir şeyle değiştirilemeyecek bir iştir.
Buna göre Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi Kerec kentinde İslam inkılabı mahkemelerinde savcılık görevini kabul ettiği ilk yılda üç talebe arkadaşı ile birlikte Ayetullah Muderresi huzurunda fıkhi bir kursa katılmaya başladı ve bu işi üstlendiği sorumluluğu etkilememesi için ders saatlerini üstadla koordineli olarak sabahın erken saatleri ile düzenledi.


Bu süreç özellikle Hemedan ilinden Tahran’a geri döndüktün sonra devam etti ve sabah saatlerinden başka bazı resmi tatil günlerini de dini ilimler merkezinde verilen derslere ayırdı.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi o günlerde merhum Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Meraşi ve Ayetullah Haşimi Şahrudi’den harici usul ve merhum Ayetullah Ağa Muctaba Tahrani’den harici fıkıh derslerini aldı. Hş. 1370 yılında İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei harici fıkıh ders celselerine başladığında tam on dört yıl boyunca da İslam İnkılabı Rehberi Hamanei’nin derslerine katıldı ve cihat, kısas ve mekasib-i mahreme derslerini Ayetullah Hamanei’den aldı.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bundan başka da Ayetullah Mehdevi Keni ve Ayetullah Ağa Muctaba Tahrani’nin talebelerle ders alanında ilgisini kesmemesi yönünde sürekli tavsiyesi üzerine de yıllardan beri bugüne dek Mervi dini ilimler merkezinde ders vermekte ve hali hazırda da fıkıh kaideleri dersini vermektedir.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bu süre içerisinde Tahran’ın Mecd medresesi, Emirülmüminin –s– medresesi, İmam Hüseyin –s– medresesi ve Mervi medresesi gibi Tahran’ın bazı dini ilimler merkezlerinde tüm seviyelerde ders vermiştir.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi ayrıca yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra da merhum Ayetullah Meraşi gibi bazı hocalarının tavsiyesi üzerine şehit Mutahhari yüksek akademisinin doktora giriş sınavına katıldı ve yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geride bıraktıktan sonra bu ilmi merkezde fıkıh ve usul üzerine dostora yaptı ve doktora tezini savunduktan sonra da fıkıh ve özel hukuk branşında doktora derecesini kazandı.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bundan başka da miras üzerine bir risale yazarak Kum dini ilimler merkezinin en yüksek derecesi olan seviye 4 diplomasını almak üzere sundu ve böylece bu merkezin de en yüksek derecesini kazanmayı başardı.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi üniversitelerde akademik faaliyetleri çerçevesinde İmam Sadık –s– üniversitesi ve şehit Mutahhari üniversitesinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yargı fıkhı ve iktisat fıkhı derslerini veriyor.

Mücadeleci Ruhaniyet Camiası Merkezi Konseyi üyeliği

Hş. 1376 yılında başta Ayetullah Mehdivi Keni ve Ayetullah Yezdi olmak üzere, Mücadeleci Ruhaniyet Camiası’nın merkezi konseyinin etkili üyelerinin tavsiyesi üzerine merkezi konseyin üyeliğini kabul etti ve camianın oturumlarından birinde üyelerin oyları ile resmen mücadeleci ruhaniyet camiası merkezi konseyi üyesi oldu.

Bilgeler Meclisi üyeliği ve icraatı

Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi hş. 1385 yılında Kum dini ilimler merkezi hocaları ve mücadeleci ruhaniyet camiası tarafından ve Güney Horasan eyaletinin önde gelen şahsiyetlerinin tavsiyeleri üzerine dördüncü dönem bilgeler meclisi için adaylığını koydu ve böylece eyalet halkının %80’lik oyları ile bilgeler meclisine girdi.
Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bilgeler meclisine girdikten iki yıl sonra da milletin seçtiği bilgelerin oyları ile bu meclisin başkanlık divanı üyesi oldu ve bu mevkide dördüncü dönem bilgeler meclisinin sonuna kadar ve bilgeler meclisi temsilcilerinin oyları ile kaldı.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi bilgeler meclisi başkanlık divanında sekreterliğin icra bölümü başkanlığını üstlendi ve bundan başka da bilgelerin ülkenin çeşitli kurumları ile irtıbatından sorumlu olan Tahran bürosunun sorumluluğunu üstlendi. Bilgeler meclisi tüzük komisyonu üyeliği, dördüncü dönem bilgeler meclisinin düzenlediği tüm oturumların sonuç bildirisini düzenleyen komitenin seçkin üyeliği, Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi’nin bu dönemde üstlendiği diğer sorumluluklarıydı.


Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi dördüncü dönem bilgiler meclisi boyunca ayrıca araştırma komisyonu üyesi ve sekreteriydi.

Bilimsel karnesi

- Kum dini ilimler merkezi fıkıh ve usul seviye 4 diploması
- Uluslararası özel hukuk yüksek lisansı
- Şehit Mutahhari üniversitesi özel hukuk alanında fıkıh ve hukuk ilkeleri üzerine doktora derecesi
- Tahran üniversiteleri ve dini ilimler merkezleri öğretim üyesi

Eserleri ve telifleri
a. Yayımlanmayı bekleyen eserleri
a. Fıkıh ve hukukta varissiz miras üzerine bir eser
b. Fıkıh ve hukukta asl ve zahirin çelişmesi üzerine bir eser
c. Fıkıh kaideleri dersi kuralları üzerine bir eser (yargı bölümü)
d. Fıkıh kaideleri dersi kuralları üzerine bir eser (iktisadi bölümü)
e. Fıkıh kaideleri dersi kuralları üzerine bir eser (ibadi bölümü)
f. Gözetim ve teftişte değişim süreci üzerine bir eser
b. İlmi makaleler ve konuşmalar
a. Sorumluluk sayısının çokluğu
b. Fesat alışveriş ve çeşitleri
c. Rehin kavramı
d. Etkili yönetim
e. Etkili gözetim
f. Yargı ve ekonomik kararların karşılıklı etkileşimi
g. İslam’da gözetim ve teftişin konumu
h. Adalet ve yaşam tarzı üzerindeki etkisi

Siyasi ve yöneticilik karnesi

- İmam Humeyni’nin –ks– hükmü ile ülkenin çeşitli bölgelerinde yargı alanında özel görevlerin yerine getirilmesi
- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin hükmü ile on yıl boyunca İmam Humeyni –ks– fermanı icra merkezi yönetim kurulu üyeliği (konu: veliyyi fakihin yetkisi altında bulunan mallar)
- On yıl boyunca Yargı erki Başkanı birinci yardımcılığı
- On yıl boyunca Teftiş kurumu başkanlığı
- Tahran İslam inkılabı mahkemeleri başsavcılığı
- İran’ın emri maruf ve nehyi münkir ihya merkezinin ilk sekreterliği
- Hemedan eyaleti İslam inkılabı mahkemeleri savcılığı
- Ayetullah şehit Beheşti talimatı üzerine Horasan eyaletinin güneyinde İslam Cumhuriyeti partisinin bürolarını açma görevi
- Tahran’da Fatıma Zehra –s– dini ilimler merkezinin kurulması

Şimdiki sorumlulukları

- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin hükmü üzerine ruhaniyet özel mahkemeleri başsavcısı
- İran başsavcısı
- Bilgeler meclisi başkanlık divanı üyesi
- Devlet radyo televizyon kurumu gözetim konseyi Başkanı
- Tahran mücadeleci ruhaniyet camiası merkezi konseyi üyesi
- Bilgeler meclisinde Güney Horasan eyaletinin temsilcisi