Münevver Rezevi Türbe kubbesinin bayrağını değiştirme töreni
2020-05-12