Hüccetülislam Mervi: Aşura mesajı, çağın Emevilerine karşı direnmektir
Cuma , 08/21/2020 - 13:58
Hüccetülislam Mervi: Aşura mesajı, çağın Emevilerine karşı direnmektir
Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Ahmet Mervi, “bu yıl Muharrem ayını muhtaçlara yardım etmekle İmam Hüseyin -s- kültürünü ihya etmeliyiz”, dedi.

Perşembe günü ve Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayı arifesinde kutsal Rezevi külliyenin İslam inkılabı avlusunda sağlık protokolleri çerçevesinde seyrek sayıda hademe ve ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen yas izni merasiminde konuşan Hüccetülislam Mervi korona virüs salgınının sebebiyet verdiği kısıtlamalara işaretle şöyle dedi:
Maalesef kutsal mekanlarda, yas heyetlerinde ve diğer dini merasimlerde bir kısıtlamalar oluyor, ki bu da hakikaten herkesi üzüyor; Ehl-i Beyt -s- aşıkları için bu şartlar çok acı ve zordur. Bu yıl Muharrem ayında ve Aşura merasimlerinde yaşanan kısıtlamalar Ehl-i Beyt -s- aşıklarını ayrıca üzmektedir. Ancak Eba Abdullah -s- adna düzenlenen yas merasimleri ve diğer etkinlikler hafife alınmamalı. Ama yine de İmam Hüseyin -s- aşıkları dikkatli olmalı ve düşmanlara, Müslümanların ve Şiaların yas merasimleri akılcılıktan uzak dedirtmeyecek şekilde hareket etmeye özen göstermeli.
İslam dini mantık ve akılcılık dini olduğunu belirten Hüccetülislam Mervi, yas merasimlerinde sağlık protokollerine uymaya vurgu yaparak din ve akılcılığın bir arada yürütülmesi gerektiğini ve bu ikisi bir arada yürütülemeyeceğini söyleyen çevrelere bu söylemelerine müsaade edilmemesini kaydetti.
Muhtaçlara yardımla Eba Abdullah -s- kültürünü ihya etmek
Hüccetülislam Mervi, muhtaçlara yardım etmek, İmam Hüseyin’in -s- en belirgin özelliklerinden bir olduğunu belirterek bu yıl Muharrem ayında muhtaç insanlara yardım ederek bu kültürü Aşura kültürünün bir cilvesi olarak gözler önüne serilmesini istedi.
Hüccetülislam Mervi bu yıl korona virüs salgını yüzünden yemek dağıtma konusunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya bulunan heyetlere yaptığı tavsiyede, yiyeceklerini kuru gıda maddeleri ve sağlık malzemeleri şeklinde ve İmam Hüseyin -s- adına muhtaç insanlara ulaştırmalarını belirtti.
Aşura mektebi tarih boyunca devam eden mekteptir
Aşura mektebi tarih boyunca devam eden bir hareket olduğunu belirten Hüccetülislam Mervi, Aşura sadece tarihin belli bir diliminde yaşanan bir hadise olmadığını, bu olay diri, ebedi ve tarih boyunca tüm özgürlükçü hareketlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı.
İmam Hüseyin -s- aşıkları görevi Aşura kıyamının nurani kültürünü ve maarifini korumak gibi büyük bir sorumlulukları bulunduğunu kaydeden Hüccetülislam Mervi, cahillikle mücadele, düşmanları tanımak, zorlu kararlar almak, zulüm karşıtlığı, zamanın tağutları ve Emevilerine karşı direnmek Aşura kıyamının önemli mesajları olduğunu belirtti.
Hüseyni coşku ile Hüseyni şuurun bir arada olması
Hüccetülislam Mervi konuşmasının devamında bu yıl Hüseyni yas merasimlerini geçmiş yıllara nazaran daha da coşkulu düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Hüseyni coşku Hüseyni şuurla birlikte olması ve sadece Hüseyni coşku ile yetinilmemesi gerektiğini, Aşura bir mektep olduğunu ve mesajları bulunduğunu, yas tutan aşıkları bu mesajları yeni kuşaklara aktarmaları gerektiğini ifade etti.
İmam Hüseyin -s-; Halkın cehaletinin şehidi
Hüccetülislam Mervi İmam Hüseyin -s- emri maruf ve nehyi münker farizasını ihya etmek ve toplumda oluşan yanlış inançları ve sapkınları düzelmek için kıyam ettiğini belirterek, en büyük münker cahil ve sapkın Emevi hanedanının Alevi hanedanı yerine iktidarın başına geçmesi olduğunu, İmam Hüseyin -s- bu münkerle mücadele için Kerbela’da Aşura kıyamını gerçekleştirdiğini vurguladı.
Emevi iktidarı halkın cehaleti temelinde inşa edildiğini ve Emeviler bu cehaletten azami derecede yararlandıklarını kaydeden Hüccetülislam Mervi, Muaviye’yi iktidar yapan ve İmam Hüseyin’i -s- Aşura günü şehit eden şey bu cehalet olduğunu kaydetti.
Hüccetülislam Mervi Yezid’in ölmesi ve Emevi hanedanının yok olması ile batıl ve İslam karşıtı akım yok olmadığını ve halâ devam ettiğini belirterek, bugün Müslümanların önemli bir görevi çağın Emevileri kimler olduğunu tanımak ve bu zümre ile mücadele etmekten ibaret olduğunu vurguladı.
 

Kaynak :
 Anahtar kelimeler :