Hüccetülislam Mervi’den Fransız ürünlerine boykot çağrısı
Cuma , 10/30/2020 - 23:01
Hüccetülislam Mervi’den Fransız ürünlerine boykot çağrısı
Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Ahmet Mervi, dünya Müslümanları Fransız ürünlerine boykot uygulamaları gerektiğini belirterek, şöyle dedi: Eğer dünya Müslümanları vahdet içinde olsaydı, Fransa Cumhurbaşkanı İslami mukaddesata hakaret etmeye cesaret edemezdi.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Ahmet Mervi, 12 Rebiülevvel tarihinde vahdet haftası başlaması dolayısıyla Kuzey, Güney ve Rezevi Horasan eyaletlerinin Ehl-i Sünnet Cuma hatipleri ile kutsal Rezevi külliyede gerçekleştirdiği görüşmede bu haftayı kutlayarak, İslam Peygamberi’nin -s- tealimine geri dönüş, İslam ümmetinin içinde bulunduğu sorunlardan tek kurtuluş yolu olduğunu belirtti.
Hüccetülislam Mervi Al-i İmran suresinin 103. ayeti olan
وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا
ayeti şerife değinerek şöyle dedi:
Yüce Allah bu ayette Müslümanların arasında vahdet sağlanması ve her türlü tefrikadan kaçınmaktan söz ediyor ve vahdet konusunda iki kez “nimet” tabirini kullanıyor, ki bu da İslam ve Kur'an'ı Kerim açısından Müslümanların arasında vahdetin önemini gösteriyor.
Hüccetülislam Mervi İslam’ın sosyal düzeni ümmet temelinde şekillendiğini belirterek, şöyle devam etti:
İslami ayetlerde ve rivayetlerde vahdet ve ümmet meselesi eksen ve temel bir unsurdur. İslam tealimi olan cemaat namazı, Cuma namazı ve Hac farizası gibi ibadetler de toplumsal temelde şekillenmektedir.
Hüccetülislam Mervi başta ABD ve siyonist rejim İsrail’in İslam ümmeti arasında ihtilaf ve tefrika çıkarma çabaları ve komplolarına temas ederek şöyle ekledi:
Düşmanlar bir gün Şia Müslümanların arasında Bahai tarikatını ve Ehl-i Sünnet arasında Vahabi tarikatını kuruyor ve bir başka gün tekfirci IŞİD terör örgütünü kurarak İslam ümmetinin başına bela ediyor.
Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Mervi, tekfirci IŞİD terör örgütünün Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerde verdiği ağır hasarlara işaretle şu önemli hatırlatmada bulundu:
IŞİD fitnesinde hatta bir tek Amerikalı veya İsrailli asker ölmedi, ama çok sayıda Müslüman katledildi. Siyonist rejim ve küresel istikbar IŞİD’i direniş cephesine darbe indirmek ve İslam’ın rahmani imajından şiddet yanlısı bir imaj sunmak için kurdu.
Hüccetülislam Mervi, temel ve köklü meselelerle ilgilenmek, İslam ümmetinin genel çıkarlarını gözetlemek ve marjinal ve önemsiz konularla uğraşmaktan kaçınmak, Müslümanların vahdetinde çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:
Müslümanların gücü, petrolü, parası ve piyasası vardır ve Avrupa ekonomisi İslam ülkelerine bağımlıdır. Eğer dünya Müslümanları vahdet içinde olsaydı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İslami mukaddesata hakaret etmeye cesaret edemezdi.
Dünya Müslümanları Fransız ürünlerine boykot uygulamaları gerektiğinin altını çizen Hüccetülislam Mervi şöyle ekledi:
Eğer Müslümanlar kendi ülkelerinin piyasalarında Fransız ürünlerine boykot uygularsa, ya da İslam iş birliği teşkilatı İİT Fransa Cumhurbaşkanı Müslümanlardan özür dilemedikçe hiç bir Müslüman ülke Fransa ürünlerini satın almayacağını ilan ederse, Fransa ekonomisi çöker ve Fransa halkı böylesine cahil ve ahmak bir Cumhurbaşkanını kendi elleriyle devirir. Bu işin savaşa veya çıkarma yapmaya veya benzeri uygulamalara ihtiyacı yoktur. Peki ama neden İslam ümmeti susmaktadır? İnsan hakikaten Allah Resulü’nün -s- mazlumiyetine üzülüyor.
Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Mervi bölgede bazı Arap rejimlerin elebaşılarının Amerika ve siyonist rejime uymalarından derin esef duyduğunu belirterek, bu rejimlerin Batı’da büyük yatırımlar yapmaları, küresel istikbar karşısında suskunluklarının esas nedeni olduğunu kaydetti.
Hüccetülislam Mervi şöyle devam etti:
Allah teala en iyi nimetleri, en iyi peygamberi ve en iyi kitabı Müslümanlara verdi, fakat bölgede bazı ülkelerin elebaşıları İslam ülkelerinde yapılabilecek ve İslam ümmetinin takviye olması ve İslam beldelerinin imarına vesile olabilecek sermayeleri Amerika ve Batı’da yatırım yaptılar.
 
Batı dünyasında özgürlük büyük bir yalandır
 Hüccetülislam Mervi, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin Fransız gençlere hitaben yayımladığı mesajına işaretle şöyle ekledi:
Nasıl oluyor da Batı’da iki milyar insanın mukaddesatına hakaret etmek serbest oluyor, fakat uyduruk Holokost hakkında soru sormak bile yasak ilan ediliyor? Batı’da özgürlük büyük bir sahtekarlık ve yalandır. Batılı devletlerin elebaşıları özgürlüğü hapsetmiştir. Eğer bir gün dünyaya adalet hakim olursa, bu ülkelerin elebaşıları özgürlüğü yok ettikleri için yargılanmaları gerekir. Bugün Batı’da özgürlük hapsedilmiş ve laubalilik, ahlaksızlık ve haylazlık özgürlük adına yaygınlaştırılmaktadır. Batı dünyasında özgürlük adına yaygınlaştırılan haylazlık, şehvet, ahlaksızlık, fuhuş ve barbarlık, insani şeref ve erdemi ve kadınların iffetini yok etmiş ve kadınlar için cahiliye döneminden daha berbat şartları oluşturmuştur.

Kaynak :