Ziyaretçilerin ihtiyaçlarına karşılık vermek için 60 eser yayımlandı
Salı , 12/08/2020 - 15:43
Ziyaretçilerin ihtiyaçlarına karşılık vermek için 60 eser yayımlandı
Hüccetülislam Mehdi Şeriatitabar, İslami etüt vakfı fıkıh ve usul grubunun faaliyetlerinden sunduğu raporda, bu grupta üniversitelerden ve dini ilimler merkezlerinden seçkin araştırmacılar çeşitli konuların üzerinde araştırma yaptıklarını ve şimdiye dek çok değerli eserleri kaleme alarak piyasaya sürdüklerini belirtti.

Hüccetülislam Şeriatibabar fıkıh ve usul grubunun en önemli faaliyetlerinden biri miras konusu olduğunu belirterek şöyle dedi:
Yılın en iyi kitap ödülünü kazanan Allame Helli’nin Muntahi’ul Matlab adlı kitabı, Durus-i Şer’iye, Tekmelet’ul Durus, El Mutelef Men El Muhtelif, Kitab’ul Kaza,... gibi eserler grubun düzelterek üzerinde araştırma yaptıkları bazı eserlerdir.
Hüccetülislam Şeriattabar ayrıca Safeviler döneminin büyük fakihi, Fadıl Horosani lakabı ile ün yapan Hac Fadıl Sebzevari’nin Zahirat’ul Maad Fi Şerh’ul İrşad adlı eseri de grubun üzerinde araştırma yaptıkları eserlerden biri olduğunu belirterek şöyle ekledi:
El Ahadis’ul Fakihiyye El İmam’ul Rıza -s- kitabı ve Ebna’ul İkram adlı eser de İmam Rıza -s- fıkhı ekseninde yeni yeni yayımlanan eserlerdir. Yine fıkhiyye kuralları, vakıf ve Rezevi fıkıh konularını içeren eserler de grubun gündemine alınan eserler sayılır.
Hüccetülislam Şeriatitabar fıkhi miras meselesini ve özellikle Horasan’ın fıkhi miras meselesini ihya etmek de grubun öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu değerli eserlerin üzerinde araştırmalar ve düzeltmeler devam ettiğini vurguladı.
Kutsal Rezevi külliyenin İslami etüt vakfı fıkıh ve usul grubu Başkanı Hüccetülislam Şeriatitabar, külliyenin fıkhi ihtiyaçlarını gözetlemek, grubun bir başka görevi olduğunu belirterek şöyle dedi:
Vakıf ve ziyaret fıkhı alanlarından faaliyet yürütmek, ziyaretçilerin fıkhi ihtiyaçlarını fetva fıkhı çerçevesinde karşılamak ve ayrıca şer’i meselelere cevap vermek de grubumuzun diğer bazı görevleridir.
Hüccetülislam Şeriatitabar şöyle ekledi:
Biz İslami nizamın fıkhi ihtiyaçlarını da gözetliyoruz; ancak daha çok kutsal Rezevi külliyenin vakıf ve ziyaret fıkha üzerinde odaklanıyoruz, nitekim bu alanda şimdiye kadar çok iyi çalışmalar yürütülüyor. Fıkıh ve usul grubu olarak görevimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmekle fıkıh ilmine hizmet etme ve dini ilimler merkezlerinin fıkhi ihtiyaçlarını karşılamakta ve fıkıh ve usul eserlerini yayımlamakta imamet ve masum imamları -s- ihya etme yolunda bir adım atmayı umuyoruz.

 

Kaynak :