Kutsal Rezevi külliyenin genel politikaları belgesi hazırlandı
Pazartesi , 01/11/2021 - 20:29
Kutsal Rezevi külliyenin genel politikaları belgesi hazırlandı
Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Ahmet Mervi, bu kutsal mekanın genel politikalarını içeren belgeyi külliyenin çalışmaları daha da verimli hale gelmek üzere tebliğ etti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Ahmet Mervi, bu kutsal mekanın genel politikalarını içeren ve strateji belgeleri, külliyenin merkezi yönetimi, ilmi ve kültürel kurumu, Rezevi keramet vakfı ve vakıfların verimliliğini geliştirme vakfı gibi bölümlerin politikalarını içeren belgelerden oluşan genel politika belgesini uygulanmak üzere külliyeye bağlı tüm kurumlara tebliğ etti.
Stratejik bir belge olarak ilk kez kutsal Rezevi külliyenin tüm çalışanlarına hitap eden genel strateji belgesinin bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor:
İmam Rıza’nın -s- nurani külliyesinde hizmet etmek eşine ender rastlanan muazzam bir fırsattır ve hepmizin omuzlarına Kur'an'ı Kerim ve İslam Peygamberi’nin -s- pak Ehl-i Beyt’nin -s- maarif ve siyerini ve İslami yaşam tarzını beyan etme ve yaygınlaştırma ve yine bu büyük imamımızı ziyarete gelen sevgili ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlama ve yoksulların elinden tutma gibi büyük sorumluluklar yüklemiştir.
Hüccetülislam Mervi kutsal Rezevi külliyenin çalışanlarına ve hademelerine hitaben yazdığı mektubunda bu belgeyi uygulayarak külliyenin büyük hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmalarını istedi.
Belge kamuoyu ile paylaşılmak üzere Policy.rezevi.ir sitesinde yayımlandı.